Plan zajęć

dr Dżamila Bogusławska

Wydział Nauk Biologicznych

Katedra Biochemii i Bioinformatyki

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
08:40 10:55 Przedmiot wybieralny 15................................................................................................. L31B-SP 102 A-26 26-03-2019; 09-04-2019; 16-04-2019; 07-05-2019; 14-05-2019; //
11:00 13:15 Przedmiot wybieralny 15................................................................................................. W/Z31B-SP 102 A-26 26-03-2019; 09-04-2019; 16-04-2019; 07-05-2019; 14-05-2019; //
17:00 20:00 Jestem tym co jem - kwestia genów czy wyborów W1 WF-SD 18/19; 12LOG-SP; 1RAT-SP 18/19; 21ARCH-SP; 21B-BM-SD; 21BUD-KBI-SD; 21MAT-SP; 21PED-POWiP-SD; 21PSP-SP; 25ZiIP-IJ-SD; 3 WF-SP 16/17; 31 FM-SP; 31 F-SP; 31ARCH-SP; 31BHP-IBP-SP; 31GRAFIKASP; 31MAT-SP 115 A-8 26-03-2019; 09-04-2019; 16-04-2019; 07-05-2019; //
Środa
10:00 11:00 Konsultacje I  110 A-26 D//
11:06 13:00 Rada Wydziału I  115 A-8 D//
Piątek
13:50 14:20 Seminarium specializacyjne S11BT-MA-SD; 21B-BM-SD 115 A-8 19-04-2019; 10-05-2019; 17-05-2019; 24-05-2019; 31-05-2019; 07-06-2019; //
Nieregularne
    Pracownia specjalizacyjna L21B-BM-SD/A   D//
    Seminarium specjalizacyjne S21B-BM-SD/A   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.