Plan zajęć

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ

Wydział Nauk Biologicznych

Katedra Mikrobiologii i Genetyki

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć