Plan zajęć

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ

Instytut Pedagogiki

Zakład Animacji Kultury i Andragogiki

Email: B.Idzikowski@wpps.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć