Plan zajęć

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zakład Logistyki

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
14:50 16:20 Smart logistics W11LOG-SD(L); 12LOG-SD(L) 102 A-2 DN//
16:25 17:55 Podstawy logistyki W11LOG-SP; 12LOG-SP; 13LOG-SP; 14LOG-SP 102 A-2 D//
Wtorek
13:00 14:30 Konsultacje I  16b A-0 D//
14:50 16:20 Proseminarium Pro31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP 16b A-0 D//
14:50 16:20 Seminarium dyplomowe 3 S21ZARZ-SD(L) 16b A-0 D//
14:50 16:20 Seminarium magisterskie I S11LOG-SD(L); 12LOG-SD(L) 16b A-0 D//
Sobota
07:30 09:10 Podstawy logistyki W11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP 006 A-0 23-11-2019; 14-12-2019; 18-01-2020; 25-01-2020; //
09:15 10:55 Podstawy logistyki W11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP 006 A-0 23-11-2019; 14-12-2019; 18-01-2020; 25-01-2020; //
11:00 12:40 Seminarium dyplomowe III S41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP 16a A-0 aWEZ-n//
11:00 12:40 Seminarium magisterskie I S11LOG-ND(L); 12LOG-ND(L) 16a A-0 aWEZ-n//
12:45 14:25 Smart logistics W11LOG-ND(L); 12LOG-ND(L) 1 A-29 23-11-2019; 14-12-2019; 18-01-2020; 25-01-2020; //
14:30 16:10 Zarządzaie logistyczne W22EK-ND 1 A-29 23-11-2019; 14-12-2019; 18-01-2020; 25-01-2020; //
16:15 17:00 Konsultacje I  16a A-0 aWEZ-n//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.