Plan zajęć

dr inż. Gerard Bryś

Instytut Budownictwa

Zakład Konstrukcji Budowlanych

Email: G.Brys@ib.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne L21BUD-KBI-ND/A   WBAiIŚ-Letni/niest.

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.