Plan zajęć

prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka

Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
11:30 13:00 Seminarium magisterskie I S11H-SD19; 21H-SD18   D//prof. Skobelski p. 116, prof. Karczewska p. 238, prof. Domke p. 116, prof. Strzyżewski p. 114, prof. Burda p. 415, prof. Gillmeister p. 115, prof. Dudek p. 243, prof. Zdrenka p. 239, prof. Nodzyński p. 218, prof. Osękowski p. 120, prof. Świderska-Włodarczyk p. 243, prof. Konopnicka p. 113, prof. Tureczek p. 239

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.