Plan zajęć

dr inż. Tomasz Socha

Zakład Mechaniki Budowli
Instytut Budownictwa

t.socha@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
15:05 16:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 312 A-8 D
Środa
09:15 10:55 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe   D
09:15 11:00 Rada Dyscypliny ILiT   D
Czwartek
09:15 10:50 Wytrzymałość materiałów 20BUD-SP/B 024 A-8 DP
11:00 12:35 Wytrzymałość materiałów 20BUD-SP/A 024 A-8 DP
12:45 14:15 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8 D
14:30 16:00 Technologia informacyjna 10BUD-SP/A 315 A-8 D
14:30 16:00 Technologia informacyjna 11BUD-SP/A 320 A-8 D
16:15 17:45 Technologia informacyjna 10BUD-SP/B 315 A-8 D
Sobota
09:15 10:45 Wytrzymałość materiałów 21BUD-NP/A 024 A-8 WBAiIS_B_NP
09:15 10:45 Wytrzymałość materiałów 21BUD-NP/B 024 A-8 2023-01-07
11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP/B 106 A-8 WBAiIS_B_N
12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP/A 106 A-8 WBAiIS_B_N
14:25 16:05 Technologia informacyjna 11BUD-NP/B 315 A-8 WBAiIS_B_NNSTII
16:15 17:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8 WBAiIS_B_N
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne 40BUD-SP/B D
    Laboratorium specjalistyczne 41BUD-NP/A WBAiIS_B_N
    Laboratorium specjalistyczne 42BUD-NP/A WBAiIS_B_N
    Laboratorium specjalistyczne 41BUD-NP/B WBAiIS_B_N
    Seminarium dyplomowe 41BUD-SP/A D
    Seminarium dyplomowe 41BUD-NP/A WBAiIS_B_N
    Seminarium dyplomowe 41BUD-NP/B WBAiIS_B_N
    Seminarium dyplomowe 42BUD-NP/A WBAiIS_B_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-12-06 Wt 15:05 16:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 312 A-8
2022-12-07 Śr 09:15 10:55 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2022-12-07 Śr 09:15 11:00 Rada Dyscypliny ILiT  
2022-12-08 Cz 09:15 10:50 Wytrzymałość materiałów 20BUD-SP/B 024 A-8
2022-12-08 Cz 11:00 12:35 Wytrzymałość materiałów 20BUD-SP/A 024 A-8
2022-12-08 Cz 12:45 14:15 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2022-12-08 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 10BUD-SP/A 315 A-8
2022-12-08 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 11BUD-SP/A 320 A-8
2022-12-08 Cz 16:15 17:45 Technologia informacyjna 10BUD-SP/B 315 A-8
2022-12-13 Wt 15:05 16:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 312 A-8
2022-12-14 Śr 09:15 10:55 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2022-12-14 Śr 09:15 11:00 Rada Dyscypliny ILiT  
2022-12-15 Cz 12:45 14:15 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2022-12-15 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 10BUD-SP/A 315 A-8
2022-12-15 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 11BUD-SP/A 320 A-8
2022-12-15 Cz 16:15 17:45 Technologia informacyjna 10BUD-SP/B 315 A-8
2022-12-17 So 09:15 10:45 Wytrzymałość materiałów 21BUD-NP/A 024 A-8
2022-12-17 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP/B 106 A-8
2022-12-17 So 12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP/A 106 A-8
2022-12-17 So 14:25 16:05 Technologia informacyjna 11BUD-NP/B 315 A-8
2022-12-17 So 16:15 17:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
2022-12-20 Wt 15:05 16:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 312 A-8
2022-12-21 Śr 09:15 10:55 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2022-12-21 Śr 09:15 11:00 Rada Dyscypliny ILiT  
2022-12-22 Cz 09:15 10:50 Wytrzymałość materiałów 20BUD-SP/B 024 A-8
2022-12-22 Cz 11:00 12:35 Wytrzymałość materiałów 20BUD-SP/A 024 A-8
2022-12-22 Cz 12:45 14:15 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2022-12-22 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 10BUD-SP/A 315 A-8
2022-12-22 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 11BUD-SP/A 320 A-8
2022-12-22 Cz 16:15 17:45 Technologia informacyjna 10BUD-SP/B 315 A-8
2023-01-03 Wt 15:05 16:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 312 A-8
2023-01-04 Śr 09:15 10:55 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-01-04 Śr 09:15 11:00 Rada Dyscypliny ILiT  
2023-01-07 So 09:15 10:45 Wytrzymałość materiałów 21BUD-NP/B 024 A-8
2023-01-07 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP/B 106 A-8
2023-01-07 So 12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP/A 106 A-8
2023-01-07 So 14:25 16:05 Technologia informacyjna 11BUD-NP/B 315 A-8
2023-01-07 So 16:15 17:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
2023-01-10 Wt 15:05 16:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 312 A-8
2023-01-11 Śr 09:15 10:55 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-01-11 Śr 09:15 11:00 Rada Dyscypliny ILiT  
2023-01-12 Cz 12:45 14:15 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-01-12 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 10BUD-SP/A 315 A-8
2023-01-12 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 11BUD-SP/A 320 A-8
2023-01-12 Cz 16:15 17:45 Technologia informacyjna 10BUD-SP/B 315 A-8
2023-01-17 Wt 15:05 16:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 312 A-8
2023-01-18 Śr 09:15 10:55 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-01-18 Śr 09:15 11:00 Rada Dyscypliny ILiT  
2023-01-19 Cz 09:15 10:50 Wytrzymałość materiałów 20BUD-SP/B 024 A-8
2023-01-19 Cz 11:00 12:35 Wytrzymałość materiałów 20BUD-SP/A 024 A-8
2023-01-19 Cz 12:45 14:15 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-01-19 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 10BUD-SP/A 315 A-8
2023-01-19 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 11BUD-SP/A 320 A-8
2023-01-19 Cz 16:15 17:45 Technologia informacyjna 10BUD-SP/B 315 A-8
2023-01-21 So 09:15 10:45 Wytrzymałość materiałów 21BUD-NP/A 024 A-8
2023-01-21 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP/B 106 A-8
2023-01-21 So 12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP/A 106 A-8
2023-01-21 So 14:25 16:05 Technologia informacyjna 11BUD-NP/B 315 A-8
2023-01-21 So 16:15 17:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
2023-01-24 Wt 15:05 16:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 312 A-8
2023-01-25 Śr 09:15 10:55 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-01-25 Śr 09:15 11:00 Rada Dyscypliny ILiT  
2023-01-26 Cz 12:45 14:15 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-01-26 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 10BUD-SP/A 315 A-8
2023-01-26 Cz 14:30 16:00 Technologia informacyjna 11BUD-SP/A 320 A-8
2023-01-26 Cz 16:15 17:45 Technologia informacyjna 10BUD-SP/B 315 A-8
2023-01-28 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP/B 106 A-8
2023-01-28 So 12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP/A 106 A-8
2023-01-28 So 16:15 17:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 40BUD-SP/B
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 41BUD-NP/A
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 41BUD-NP/B
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 42BUD-NP/A
  Nr     Seminarium dyplomowe 41BUD-NP/A
  Nr     Seminarium dyplomowe 41BUD-NP/B
  Nr     Seminarium dyplomowe 41BUD-SP/A
  Nr     Seminarium dyplomowe 42BUD-NP/A