Plan zajęć

dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Email: m.nyczaj@ipp.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I  27-01-2021;
13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć11PED-EPiW-SD 27-01-2021;
15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S31PED-EPiW-SP; 32PED-EPiW-SP 27-01-2021;
Czwartek
08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II W31PED-EPiW-SP; 32PED-EPiW-SP 28-01-2021;
09:30 11:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K31PED-EPiW-SP 28-01-2021;
12:00 14:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K32PED-EPiW-SP 28-01-2021;
14:30 16:00 Konsultacje I  28-01-2021;
Sobota
08:00 12:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K31PED-EPiW-NP 30-01-2021;
09:00 12:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej WSP TPiPZ 27-02-2021;
13:00 16:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej ĆSP TPiPZ 27-02-2021;
Niedziela
09:00 12:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej ĆSP TPiPZ 28-02-2021;
13:00 15:15 Metodyka edukacji zdrowotnej K51PPiW-JMN 31-01-2021;
14:00 17:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej ĆSP TPiPZ 14-02-2021;
15:30 17:45 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III K51PPiW-JMN 31-01-2021;
16:15 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej ĆSP TPiPZ 24-01-2021;
18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K31PED-EPiW-NP 31-01-2021;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
24-01-2021Ni 16:15 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej ĆSP TPiPZ
27-01-2021Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I 
27-01-2021Śr 13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć11PED-EPiW-SD
27-01-2021Śr 15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S31PED-EPiW-SP; 32PED-EPiW-SP
28-01-2021Cz 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II W31PED-EPiW-SP; 32PED-EPiW-SP
28-01-2021Cz 09:30 11:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K31PED-EPiW-SP
28-01-2021Cz 12:00 14:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K32PED-EPiW-SP
28-01-2021Cz 14:30 16:00 Konsultacje I 
30-01-2021So 08:00 12:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K31PED-EPiW-NP
31-01-2021Ni 13:00 15:15 Metodyka edukacji zdrowotnej K51PPiW-JMN
31-01-2021Ni 15:30 17:45 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III K51PPiW-JMN
31-01-2021Ni 18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K31PED-EPiW-NP
14-02-2021Ni 14:00 17:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej ĆSP TPiPZ
27-02-2021So 09:00 12:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej WSP TPiPZ
27-02-2021So 13:00 16:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej ĆSP TPiPZ
28-02-2021Ni 09:00 12:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej ĆSP TPiPZ

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.