Plan zajęć

dr Mirosława Nyczaj-Drąg

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Środa
08:00 09:30 Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II K21PED-EPiW-SP 434 A-16 D//
09:40 11:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu W21PED-EPiW-SP; 22PED-EPiW-SP 34 A-16 DN//
09:50 11:15 Pedagogika przedszkolna W11PPiW-JMS 34 A-16 DP//
11:30 13:00 Dyżu pracowniczy I    D//
Piątek
17:00 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP 231 A-16 19-06-2020; //
Sobota
08:00 10:15 Metody poznawania dziecka K21PED-EPiW-NP 336 A-16 16-05-2020; 23-05-2020; 20-06-2020; //przedmiot do wyboru
08:00 11:15 Podstawy edukacji plastycznej K41PPiW-JMN 434 A-16 29-02-2020; 07-03-2020; //
10:30 13:30 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP 231 A-16 20-06-2020; //
11:30 13:45 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP 231 A-16 06-06-2020; //
13:00 15:15 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP 231 A-16 23-05-2020; //
13:15 15:30 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EE-NP 231 A-16 07-03-2020; //
13:45 16:00 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EE-NP 231 A-16 20-06-2020; //
14:00 16:15 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EE-NP 231 A-16 06-06-2020; //
16:45 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I W21PED-EPiW-NP 231 A-16 07-03-2020; //
16:45 20:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP 231 A-16 04-04-2020; 25-04-2020; 16-05-2020; //
16:45 20:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I W21PED-EPiW-NP 231 A-16 21-03-2020; //
17:00 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP 231 A-16 20-06-2020; //
Niedziela
09:00 11:15 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP 231 A-16 22-03-2020; 26-04-2020; 17-05-2020; //
10:20 13:20 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP 231 A-16 24-05-2020; //
10:30 13:30 Podstawy edukacji technicznej K41PPiW-JMN 434 A-16 01-03-2020; //
11:30 13:00 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP 231 A-16 08-03-2020; //
11:30 13:45 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EE-NP 231 A-16 22-03-2020; 26-04-2020; 17-05-2020; //
11:30 13:45 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP 231 A-16 05-04-2020; //
13:01 16:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP 231 A-16 08-03-2020; //
15:30 19:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP 231 A-16 22-03-2020; //
Nieregularne
    Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej K41PPiW-JMN 231 A-16 41PPiW//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.