Rezerwacje

dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ

Wydział Humanistyczny

Instytut Politologii

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji