Rodzaje zajęć

Ozn. Opis
R Rezerwacja
BHP Szkolenie BHP
C Ćwiczenia
Cz Ćwiczenia / Zdalne
Ć Ćwiczenia
ĆL Ćwiczenia i laboratorium
E Egzamin
E/Z Egzamin/zdalne
I Inne
K Konwersatorium
L Laboratorium
P Projekt
Pra Praktyka
Pro Proseminarium
PrZ Praktyka zawodowa
P/Z Projekt / Zdalne
S Seminarium
Sk Samokształcenie
T Terenowe
W Wykład
war Warsztaty
W+C Wykład i ćwiczenia
WĆL Wykład + ćwiczenia + laboratorium
W+K Wykłady + Konwersatoria
W+L Wykład i laboratorium
W+P Wykład + projekt
WW Wykład i warsztaty
W/Z Wykład/Zdalne
Z Zdalne
ZK Zajęcia kliniczne
Zp Zajęcia praktyczne