Plan sal - lista sal budynku A-22

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
10 A-22 30 sala seminaryjna Centrum Symulacji Medycznej
101 A-22 60 sala seminaryjna Centrum Symulacji Medycznej
102 A-22 33 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
103/103a A-22 43 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
104 A-22 42 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
109 A-22 47 sala wykładowa Centrum Symulacji Medycznej
11/11a A-22 100 sala wykładowa Centrum Symulacji Medycznej
201 A-22 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Centrum Symulacji Medycznej
202 A-22 31 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
203 A-22 31 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
203a A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
204/204a A-22 13 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Centrum Symulacji Medycznej
205/205a A-22 37 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
206/206a A-22 34 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
207 A-22 33 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
207a A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
207b A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
209 A-22 37 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
211 A-22 24 sala seminaryjna Centrum Symulacji Medycznej
212 A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
213 A-22 0 sala seminaryjna Centrum Symulacji Medycznej
214 A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
215 A-22 15 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
301 A-22 15 sala seminaryjna Centrum Symulacji Medycznej
302 A-22 50 sala wykładowa Centrum Symulacji Medycznej
303 A-22 32 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
304 A-22 34 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
305/305a A-22 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Centrum Symulacji Medycznej
306 A-22 30 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Centrum Symulacji Medycznej
307 A-22 30 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
308/308a A-22 27 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
309 A-22 15 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
310/310a A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
311 A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
311a A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
312 A-22 10 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
314 A-22 10 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
5/5a A-22 90 sala wykładowa Centrum Symulacji Medycznej
6 A-22 90 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
6a A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
6b A-22 15 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
6c A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
7 A-22 50 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
7a A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
7b A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej
9 A-22 90 sala seminaryjna Centrum Symulacji Medycznej
Karetka A-22 0 sala ćwiczeniowa Centrum Symulacji Medycznej