Plan sal - lista sal budynku A-20

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
04 A-20 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Neofilologii
10 A-20 60 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Nauk Prawnych
101 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
102 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
104 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
105 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
106 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
107 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
108 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
109 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
110 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
111 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
112 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
113 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
115 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
116 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
117 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
118 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
119 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
120 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
121 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
122 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
123 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
214 A-20 0 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
215 A-20 0 sala komputerowa Instytut Neofilologii
216 A-20 0 sala ćwiczeniowa Instytut Filozofii
217 A-20 15 sala komputerowa Instytut Filologii Germańskiej
218 A-20 0 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
219 A-20 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Neofilologii
220 A-20   sala ćwiczeniowa Instytut Filozofii
221 A-20 0 sala ćwiczeniowa Instytut Filozofii
8 A-20 25 sala ćwiczeniowa Instytut Filozofii
9 A-20 30 sala ćwiczeniowa Wydział Nauk Społecznych
Aula H A-20 67 sala wykładowa Instytut Neofilologii
Aula I A-20 97 sala wykładowa Instytut Neofilologii
Aula J A-20 67 sala wykładowa Instytut Neofilologii
Aula K A-20 27 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Filologii Germańskiej
G A-20 27 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii