Plan sal - lista sal budynku A-4

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
Drukarnia A-4 5 pracownia Oficyna Wydawnicza