Plan sal - lista sal budynku A-9

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
1 A-9 20 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
12a A-9 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
12b A-9 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
12c A-9 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
12d A-9 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
12e A-9 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
12f A-9 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
15 A-9 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
17 A-9 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
17b A-9   sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
17d A-9   sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
18 A-9 12 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
19 A-9 12 sala laboratoryjna (specjalistyczna) (Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
2 A-9 20 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
20 A-9 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
24 A-9 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
25 A-9 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) (Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
25a A-9 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) (Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
25b A-9 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
27 A-9 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
28 A-9 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
29 A-9 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
2b A-9 20 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
5 A-9 20 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
7 A-9 20 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
8 A-9 12 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
9 A-9 10 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki