Plan sal - lista sal budynku A-21

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
11 A-21 15 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
11a A-21 5 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
13 A-21 60 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
3 A-21 20 sala wykładowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
9/9a A-21 4 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu