Plan sal - lista sal budynku C-1

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
04 - rzeźba C-1 18 sala laboratoryjna Instytut Architektury i Urbanistyki
5 C-1 1 sala seminaryjna Kanclerz
5f C-1 30 sala laboratoryjna Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
6f C-1 30 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
7f C-1 16 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania