Plan sal - lista sal budynku F

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
104 F 10 sala seminaryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
110 F 10 sala seminaryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
203 F 10 sala seminaryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
208 F 10 sala seminaryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu