Plan sal - lista sal budynku C

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
61 C 10 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Collegium Medicum
62 C 10 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Collegium Medicum