Rezerwacje sal - lista sal budynku A-22

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
101 A-22 60 sala wykładowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
102 A-22 33 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
103 A-22 43 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
104 A-22 42 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
108 A-22 47 sala wykładowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
113a A-22 15 sala seminaryjna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
2 A-22 90 sala wykładowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
202 A-22 13 sala laboratoryjna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
203 A-22 34 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
204 A-22 30 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
205 A-22 13 sala laboratoryjna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
206 A-22 37 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
207 A-22 34 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
208 A-22 33 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
211a A-22 37 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
212a A-22 24 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
215 A-22 15 sala seminaryjna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
217 A-22 10 sala seminaryjna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
3 A-22 15 sala seminaryjna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
301 A-22 15 sala seminaryjna Katedra Zdrowia Publicznego
302 A-22 50 sala wykładowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
303 A-22 32 sala ćwiczeniowa Katedra Zdrowia Publicznego
304 A-22 34 sala ćwiczeniowa Katedra Zdrowia Publicznego
305-306 A-22 0 sala laboratoryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
307 A-22 30 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
308 A-22 30 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
309 A-22 27 sala ćwiczeniowa Katedra Zdrowia Publicznego
310 A-22 15 sala laboratoryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
311 A-22 0 sala laboratoryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
312 A-22 0 sala laboratoryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
4 A-22 90 sala wykładowa Wydział Prawa i Administracji
5 A-22 50 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
6 A-22 48 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
7 A-22 30 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
8 A-22 100 sala wykładowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii