Rezerwacje sal - lista sal budynku A-22

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarzšdzajšca
101 A-22 60 sala wykładowa Collegium Medicum
102 A-22 33 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
103/103a A-22 43 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
104 A-22 42 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
108 A-22 47 sala wykładowa Collegium Medicum
113a A-22 15 sala seminaryjna Collegium Medicum
202/202a A-22 13 sala laboratoryjna Collegium Medicum
203 A-22 31 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk Prawnych
204 A-22 31 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk Prawnych
205 A-22 13 sala laboratoryjna Collegium Medicum
206 A-22 37 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
207 A-22 34 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
208 A-22 33 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
211a/211b A-22 37 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
212a A-22 24 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
215 A-22 15 sala seminaryjna Collegium Medicum
217 A-22 10 sala seminaryjna Collegium Medicum
2/2a A-22 90 sala wykładowa Collegium Medicum
3 A-22 15 sala seminaryjna Collegium Medicum
301 A-22 15 sala seminaryjna Collegium Medicum
302 A-22 50 sala wykładowa Collegium Medicum
303 A-22 32 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
304 A-22 34 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
305 A-22 0 sala laboratoryjna Collegium Medicum
307 A-22 30 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
308 A-22 30 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
309/309a A-22 27 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
310 A-22 15 sala laboratoryjna Collegium Medicum
311/311a A-22 0 sala laboratoryjna Collegium Medicum
312 A-22 0 sala laboratoryjna Collegium Medicum
4/4a A-22 90 sala wykładowa Instytut Nauk Prawnych
5 A-22 50 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk Prawnych
6 A-22 90 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk Prawnych
7 A-22 30 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk Prawnych
8/8a A-22 100 sala wykładowa Collegium Medicum