Rezerwacje sal - lista sal budynku A-20

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
04 A-20   sala laboratoryjna Instytut Neofilologii
10 A-20 60 sala wykładowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
101 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
102 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
103 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
104 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
105 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
106 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
107 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
108 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
109 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
110 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
111 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
112 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
113 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
113a A-20 6 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
114 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
115 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
116 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
117 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
118 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
119 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
120 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
121 A-20 15 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
122 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
123 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
124 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Neofilologii
214 A-20 0 sala ćwiczeniowa Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
215 A-20 0 sala ćwiczeniowa Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
216 A-20 0 sala ćwiczeniowa Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
217 A-20 15 sala ćwiczeniowa Instytut Filologii Germańskiej
218 A-20 0 sala ćwiczeniowa Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
219 A-20 0 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
220 A-20   sala ćwiczeniowa Instytut Filozofii
221 A-20   sala ćwiczeniowa Instytut Filozofii
8 A-20 25 sala ćwiczeniowa Instytut Filozofii
9 A-20 30 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Aula H A-20 67 sala wykładowa Wydział Humanistyczny
Aula I A-20 97 sala wykładowa Wydział Humanistyczny
Aula J A-20 67 sala wykładowa Wydział Humanistyczny
G A-20 27 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny
K A-20 27 sala ćwiczeniowa Wydział Humanistyczny