Plan sal - lista sal budynku A-11

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
B001 A-11 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
B002 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
B005 A-11 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
B006 A-11 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
B007 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
B008 A-11 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
B009 A-11 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
B010 A-11 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
B011 A-11 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
B012 A-11 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
B020 A-11 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
B101 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
B104 A-11 18 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
B106 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
B108 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
B111 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
B112 A-11 34 sala ćwiczeniowa Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
B113 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
B118 A-11 16 sala seminaryjna Wydział Mechaniczny
B119 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
B202 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
B208 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
B212 A-11 16 sala seminaryjna Wydział Mechaniczny
B213 A-11 34 sala ćwiczeniowa Wydział Mechaniczny
B219 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
B221 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
B301 A-11 16 sala laboratoryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
B311 A-11 16 sala seminaryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
B312 A-11 34 sala ćwiczeniowa Wydział Mechaniczny
B318a A-11 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
B319 A-11 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
B401 A-11 16 sala seminaryjna Wydział Mechaniczny
B407 A-11 16 sala seminaryjna Wydział Mechaniczny
B411 A-11 34 sala ćwiczeniowa Wydział Mechaniczny
B419 A-11 12 sala seminaryjna Instytut Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa
B420 A-11 16 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny