Plan sal - lista sal budynku A-10

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
H002 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H004 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H005 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H006 A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H007 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H019 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H019a A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H020 A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H020q A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H021 A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H028 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H029 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H030 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H031 A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H034 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H034a A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H034b A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H038 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H044 A-10 264 sala wykładowa Wydział Prawa i Administracji
H101 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H102 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H103 A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H103a A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H104 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H109 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H109b A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H110 A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H112 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H113 A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H114 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H129 A-10 46 sala ćwiczeniowa Wydział Mechaniczny
H130 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H131 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H132 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H203 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
H209 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H212 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H215 A-10 0 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H221 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
H222 A-10 16 sala laboratoryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją