Plan sal - lista sal budynku A-1

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
00011 A-1   sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
0009 A-1   sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu