Rezerwacje sal - lista sal budynku A-6

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarzšdzajšca
101 A-6 15 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
101a A-6 15 sala laboratoryjna Collegium Medicum
102 A-6 15 sala laboratoryjna Collegium Medicum
102a A-6 15 sala laboratoryjna Collegium Medicum
103 A-6 15 sala laboratoryjna Collegium Medicum