Rezerwacje sal - lista sal budynku A-6

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
101 A-6 15 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
101a A-6 15 sala laboratoryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
102 A-6 15 sala laboratoryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
102a A-6 15 sala laboratoryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
103 A-6 15 sala laboratoryjna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu