Rezerwacje sal - lista sal budynku A-8

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
021 A-8 18 sala laboratoryjna Zakład Konstrukcji Budowlanych
024 A-8 18 sala laboratoryjna Zakład Mechaniki Budowli
04 A-8 18 sala laboratoryjna Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
07 A-8 18 sala laboratoryjna Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
1 A-8 1 sala laboratoryjna Wydział Nauk Biologicznych
105 A-8 36 sala ćwiczeniowa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
106 A-8 36 sala ćwiczeniowa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
107 A-8 18 sala laboratoryjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
112A A-8 10 sala laboratoryjna Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
114 A-8 1 sala laboratoryjna Katedra Botaniki i Ekologii
115 A-8 128 sala wykładowa Wydział Nauk Biologicznych
116 A-8 30 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
117 A-8 28 sala ćwiczeniowa Wydział Nauk Biologicznych
118 A-8 1 sala laboratoryjna Katedra Botaniki i Ekologii
12 A-8 18 sala laboratoryjna Zakład Dróg i Mostów
124 A-8 1 sala seminaryjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
13 A-8 30 sala laboratoryjna Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
17 A-8 18 sala laboratoryjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
18 A-8 32 sala ćwiczeniowa Wydział Nauk Biologicznych
1a A-8 1 sala laboratoryjna Katedra Zoologii
203 A-8 15 sala laboratoryjna Wydział Nauk Biologicznych
204 A-8 15 sala laboratoryjna Katedra Botaniki i Ekologii
205 A-8 15 sala laboratoryjna Wydział Nauk Biologicznych
206 A-8 15 sala laboratoryjna Wydział Nauk Biologicznych
211 A-8 15 sala laboratoryjna Wydział Nauk Biologicznych
213 A-8 136 sala wykładowa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
214 A-8 15 sala laboratoryjna Wydział Nauk Biologicznych
216 A-8 15 sala laboratoryjna Katedra Zoologii
217 A-8 1 sala laboratoryjna Katedra Zoologii
219 A-8 84 sala wykładowa Wydział Nauk Biologicznych
22 A-8 36 sala wykładowa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
23 A-8 36 sala ćwiczeniowa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
3 A-8 2 sala laboratoryjna Katedra Zoologii
309 A-8 30 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
310a A-8 8 sala seminaryjna Katedra Botaniki i Ekologii
312 A-8 18 sala laboratoryjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
314 A-8 30 sala ćwiczeniowa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
315 A-8 18 sala laboratoryjna Zakład Mechaniki Budowli
318 A-8 10 sala laboratoryjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
320 A-8 18 sala laboratoryjna Zakład Mechaniki Budowli
321 A-8 84 sala wykładowa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
4 A-8 12 sala seminaryjna Katedra Zoologii
403 A-8 13 sala seminaryjna Instytut Budownictwa
5 A-8 1 sala laboratoryjna Katedra Botaniki i Ekologii
6 A-8 1 sala laboratoryjna Katedra Botaniki i Ekologii
7 A-8 15 sala laboratoryjna Katedra Botaniki i Ekologii
8 A-8 1 sala laboratoryjna Katedra Botaniki i Ekologii
9 A-8 1 sala laboratoryjna Katedra Botaniki i Ekologii