Plan sal - lista sal budynku A-9

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
1 A-9 20 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
12a A-9 15 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
12b A-9 15 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
12c A-9 15 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
12d A-9 15 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
12e A-9 15 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
12f A-9 15 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
15 A-9 15 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
17 A-9 16 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
17b A-9   sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
17d A-9   sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
18 A-9 12 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
19 A-9 12 sala laboratoryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
2 A-9 20 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
20 A-9 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
24 A-9 16 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
25 A-9 16 sala laboratoryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
25a A-9 16 sala laboratoryjna Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
25b A-9 16 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
27 A-9 0 sala laboratoryjna Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
28 A-9 16 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
29 A-9 0 sala laboratoryjna Wydział Mechaniczny
2b A-9 20 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
5 A-9 20 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
7 A-9 20 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
8 A-9 12 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej
9 A-9 10 sala laboratoryjna Instytut Inżynierii Elektrycznej