Plan sal - lista sal budynku A-21

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
1 A-21 20 sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
16 A-21   sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
17 A-21   sala ćwiczeniowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
25 A-21   sala wykładowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
4 A-21   sala wykładowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu