Rezerwacje sal - lista sal budynku A-17

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
104 A-17 25 sala ćwiczeniowa Instytut Socjologii
201a A-17 0 sala seminaryjna Instytut Socjologii
302 A-17 20 sala ćwiczeniowa Instytut Socjologii
302a A-17 0 sala seminaryjna Instytut Socjologii