Rezerwacje sal - lista sal budynku A-17

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
104 A-17 25 sala ćwiczeniowa Instytut Socjologii
204 A-17 8 sala seminaryjna Instytut Socjologii
301a A-17 8 sala seminaryjna Instytut Socjologii
301b A-17 20 sala ćwiczeniowa Instytut Socjologii