Rezerwacje sal - lista sal budynku C-1

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
04 - rzeźba C-1 18 sala laboratoryjna Zakład Architektury i Urbanistyki
05 - plastyka C-1 18 sala laboratoryjna Zakład Architektury i Urbanistyki
5 C-1 1 sala seminaryjna Pion Kanclerza