Plan sal - lista sal budynku C-2

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
001 C-2 12 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
012 C-2 24 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
014 C-2 24 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
016 C-2 24 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk Prawnych
017 C-2 24 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
018 C-2 1 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
019 C-2 0 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
02 C-2 30 sala wykładowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
3 C-2 1 sala wykładowa Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
4 C-2 30 sala ćwiczeniowa Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
5 C-2 30 sala seminaryjna Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
7 C-2 1 sala seminaryjna Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
8 C-2 1 sala seminaryjna Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
9 C-2 1 sala seminaryjna Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej