Plan sal - lista sal budynku C-2

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
012 C-2 24 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
014 C-2 24 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
016 C-2 24 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
017 C-2 24 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
02 C-2 30 sala ćwiczeniowa Wydział Mechaniczny
1 C-2 30 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
3 C-2 1 sala wykładowa Wydział Prawa i Administracji
4 C-2 30 sala ćwiczeniowa Wydział Prawa i Administracji
5 C-2 13 sala seminaryjna Wydział Prawa i Administracji