Rezerwacje sal - lista sal budynku C-11

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarzšdzajšca
21 C-11 2 sala seminaryjna Instytut Filologii Polskiej
3 C-11 10 sala seminaryjna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
5 C-11 30 sala ćwiczeniowa Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii