Plan sal - lista sal budynku O

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
0.15 O 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
1.01 O 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
1.03 O 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu