Plan sal - lista sal budynku O

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarzšdzajšca
0.15 O 0 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
1.01 O 0 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
1.03 O 0 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum