Plan sal - lista sal budynku F

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarzšdzajšca
110 F 10 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
6 F 0 sala seminaryjna Collegium Medicum
6a F 0 sala seminaryjna Collegium Medicum