Rezerwacje sal - lista sal budynku BudynekF

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
122 BudynekF 10 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu