Rezerwacje sal - lista sal budynku C

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarzšdzajšca
61 C 10 sala laboratoryjna Collegium Medicum
62 C 10 sala laboratoryjna Collegium Medicum