Rezerwacje sal - lista sal budynku AS-54

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
101PK AS-54 30 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
102PK AS-54 60 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
104PK AS-54 60 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
105PK AS-54 60 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
106PK AS-54 60 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
204PK AS-54 20 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
3PK AS-54 60 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
4PK AS-54 40 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
8PK AS-54 15 sala wykładowa Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego