Plan zajęć

207 A-29

sala wykładowa; liczba miejsc: 127

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
10:00 10:55 Komunikowanie się w biznesie 31EK-SP; 32EK-SP dr inż. Marzena Góralczyk 2023-02-06
I termin
11:00 12:30 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 2023-02-06; 2023-02-20
12:30 14:00 Analiza matematyczna 1 11IiE-SP dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 2023-02-13
Wtorek
11:00 12:30 Algebra liniowa 1 11IiE-SP dr Sebastian Czerwiński 2023-02-07; 2023-02-21
Środa
09:00 09:55 Ekonomia menedżerska 11EK-ND dr Dorota Roszkowska-Hołysz 2023-02-01
10:00 10:55 Ekonomia menedżerska 11EK-SD dr Dorota Roszkowska-Hołysz 2023-02-01
11:00 12:00 Mikroekonomia 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP; 13ZARZ-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz 2023-02-01
I termin
11:00 12:30 Matematyka 11LOG-SP; 12LOG-SP; 13LOG-SP dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 2023-02-08
15:00 15:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 2023-02-15
15:00 15:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 2023-02-15
15:40 16:25 Finanse przedsiębiorstw 21EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 2023-02-15
15:40 16:25 Finanse przedsiębiorstw 21EK-SP; 22EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 2023-02-15
Czwartek
10:00 11:00 Mikroekonomia 11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz 2023-02-02
I termin
12:00 14:00 Analiza matematyczna 1 11IiE-SP dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 2023-02-23
Piątek
09:15 12:30 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory 11IiE-SD/DP; 21ID-SP; 21IiE-SP; 21MAT-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska 2023-02-03
14:30 15:30 Wiedza o państwie 11BN-NP dr Jarosław Flakowski 2023-02-10
I termin
14:30 15:30 Wiedza o państwie 11BN-SP; 12BN-SP dr Jarosław Flakowski 2023-02-10
I termin
15:00 15:55 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 2023-02-03
16:00 16:45 Finanse przedsiębiorstw 21EK-SP; 22EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 2023-02-03
16:30 18:00 Wiedza o państwie 11BN-NP dr Jarosław Flakowski 2023-02-17
II termin
16:30 18:00 Wiedza o państwie 11BN-SP; 12BN-SP dr Jarosław Flakowski 2023-02-17
II termin
16:50 17:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 2023-02-03
17:40 18:30 Finanse przedsiębiorstw 21EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 2023-02-03
Sobota
09:00 09:55 REZERWACJA   dr Maciej Kozaryn 2023-02-04
Zaliczenie poprawkowe wykładu z przedmiotu Sieci Logistyczne.
09:15 12:30 Kurs dla maturzystów - Zdaj matme na MAKSA   dr Joanna Skowronek-Kaziów 2023-02-25
10:00 10:55 Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce 11LOG-ND(L); 12LOG-ND(L) dr Maciej Kozaryn 2023-02-04
I termin
10:15 11:15 Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 21BN-ND; 22BN-ND dr inż. Marta Mazurkiewicz 2023-02-18
II termin
11:00 13:00 Statystyka opisowa 21EK-NP dr Joachim Syga 2023-02-04
11:30 14:45 Kurs dla maturzystów - Zdaj matme na MAKSA   dr Joanna Skowronek-Kaziów 2023-02-18
Niedziela
09:00 12:00 Matematyka 11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP dr Aleksandra Arkit 2023-02-26
II termin
10:00 10:55 Zarządzanie zasobami ludzkimi 31BN-NP dr inż. Marzena Góralczyk 2023-02-05
I termin
11:00 12:00 Komunikowanie się w biznesie 31ZARZ-NP dr inż. Marzena Góralczyk 2023-02-05
I termin
11:15 12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi 31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr inż. Marzena Góralczyk 2023-02-19
II termin
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-02-01 Śr 09:00 09:55 Ekonomia menedżerska 11EK-ND dr Dorota Roszkowska-Hołysz
2023-02-01 Śr 10:00 10:55 Ekonomia menedżerska 11EK-SD dr Dorota Roszkowska-Hołysz
2023-02-01 Śr 11:00 12:00 Mikroekonomia 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP; 13ZARZ-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz
I termin
2023-02-02 Cz 10:00 11:00 Mikroekonomia 11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz
I termin
2023-02-03 Pi 09:15 12:30 Rachunek prawdopodobieństwa/Probability Theory 11IiE-SD/DP; 21ID-SP; 21IiE-SP; 21MAT-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska
2023-02-03 Pi 15:00 15:55 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
2023-02-03 Pi 16:00 16:45 Finanse przedsiębiorstw 21EK-SP; 22EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
2023-02-03 Pi 16:50 17:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
2023-02-03 Pi 17:40 18:30 Finanse przedsiębiorstw 21EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
2023-02-04 So 09:00 09:55 REZERWACJA   dr Maciej Kozaryn
Zaliczenie poprawkowe wykładu z przedmiotu Sieci Logistyczne.
2023-02-04 So 10:00 10:55 Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce 11LOG-ND(L); 12LOG-ND(L) dr Maciej Kozaryn
I termin
2023-02-04 So 11:00 13:00 Statystyka opisowa 21EK-NP dr Joachim Syga
2023-02-05 Ni 10:00 10:55 Zarządzanie zasobami ludzkimi 31BN-NP dr inż. Marzena Góralczyk
I termin
2023-02-05 Ni 11:00 12:00 Komunikowanie się w biznesie 31ZARZ-NP dr inż. Marzena Góralczyk
I termin
2023-02-06 Po 10:00 10:55 Komunikowanie się w biznesie 31EK-SP; 32EK-SP dr inż. Marzena Góralczyk
I termin
2023-02-06 Po 11:00 12:30 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
2023-02-07 Wt 11:00 12:30 Algebra liniowa 1 11IiE-SP dr Sebastian Czerwiński
2023-02-08 Śr 11:00 12:30 Matematyka 11LOG-SP; 12LOG-SP; 13LOG-SP dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
2023-02-10 Pi 14:30 15:30 Wiedza o państwie 11BN-NP dr Jarosław Flakowski
I termin
2023-02-10 Pi 14:30 15:30 Wiedza o państwie 11BN-SP; 12BN-SP dr Jarosław Flakowski
I termin
2023-02-13 Po 12:30 14:00 Analiza matematyczna 1 11IiE-SP dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ
2023-02-15 Śr 15:00 15:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
2023-02-15 Śr 15:00 15:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
2023-02-15 Śr 15:40 16:25 Finanse przedsiębiorstw 21EK-SP; 22EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
2023-02-15 Śr 15:40 16:25 Finanse przedsiębiorstw 21EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
2023-02-17 Pi 16:30 18:00 Wiedza o państwie 11BN-SP; 12BN-SP dr Jarosław Flakowski
II termin
2023-02-17 Pi 16:30 18:00 Wiedza o państwie 11BN-NP dr Jarosław Flakowski
II termin
2023-02-18 So 10:15 11:15 Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 21BN-ND; 22BN-ND dr inż. Marta Mazurkiewicz
II termin
2023-02-18 So 11:30 14:45 Kurs dla maturzystów - Zdaj matme na MAKSA   dr Joanna Skowronek-Kaziów
2023-02-19 Ni 11:15 12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi 31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr inż. Marzena Góralczyk
II termin
2023-02-20 Po 11:00 12:30 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
2023-02-21 Wt 11:00 12:30 Algebra liniowa 1 11IiE-SP dr Sebastian Czerwiński
2023-02-23 Cz 12:00 14:00 Analiza matematyczna 1 11IiE-SP dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ
2023-02-25 So 09:15 12:30 Kurs dla maturzystów - Zdaj matme na MAKSA   dr Joanna Skowronek-Kaziów
2023-02-26 Ni 09:00 12:00 Matematyka 11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP dr Aleksandra Arkit
II termin