Plan zajęć

223 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Lean manufacturing 31LOG-SP dr Anna Ludwiczak 2023-01-30
16:15 17:40 Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr inż. Anna Łobos 2023-01-30
18:00 19:30 Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym 22ZARZ-SP dr inż. Anna Łobos 2023-01-30
19:35 21:05 Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym 21ZARZ-SP dr inż. Anna Łobos 2023-01-30
Środa
09:15 10:45 Analiza matematyczna I 11E-SP dr Dorota Głazowska 2023-02-01
09:15 12:30 Rezerwacja   dr Dorota Głazowska 2023-02-01
11:00 12:30 Matematyka 11LOG-SP; 12LOG-SP; 13LOG-SP dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 2023-02-22
Piątek
14:30 16:00 Nauka o organizacji 21ZARZ-SP dr Dariusz Stankiewicz 2023-01-31
16:15 17:45 Nauka o organizacji 21ZARZ-SP dr Dariusz Stankiewicz 2023-01-31
17:50 19:25 Analiza rynku 21ZARZ-SD; 22ZARZ-SD dr inż. Mariola Michałowska 2023-01-31
Sobota
10:00 11:00 Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej 31ZARZ-NP dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ 2023-02-04
I termin
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-01-30 Po 11:00 12:30 Lean manufacturing 31LOG-SP dr Anna Ludwiczak
2023-01-30 Po 16:15 17:40 Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr inż. Anna Łobos
2023-01-30 Po 18:00 19:30 Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym 22ZARZ-SP dr inż. Anna Łobos
2023-01-30 Po 19:35 21:05 Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym 21ZARZ-SP dr inż. Anna Łobos
2023-01-31 Wt 14:30 16:00 Nauka o organizacji 21ZARZ-SP dr Dariusz Stankiewicz
2023-01-31 Wt 16:15 17:45 Nauka o organizacji 21ZARZ-SP dr Dariusz Stankiewicz
2023-01-31 Wt 17:50 19:25 Analiza rynku 21ZARZ-SD; 22ZARZ-SD dr inż. Mariola Michałowska
2023-02-01 Śr 09:15 10:45 Analiza matematyczna I 11E-SP dr Dorota Głazowska
2023-02-01 Śr 09:15 12:30 Rezerwacja   dr Dorota Głazowska
2023-02-04 So 10:00 11:00 Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej 31ZARZ-NP dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ
I termin
2023-02-22 Śr 11:00 12:30 Matematyka 11LOG-SP; 12LOG-SP; 13LOG-SP dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ