Plan zajęć

211 A-29

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 13

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk D
12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ DN
12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ DP
14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ D
Wtorek
07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit D
09:15 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska DP
11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela D
12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela D
14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela D
16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela D
Środa
09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela D
11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański D
14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela DP
14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela DN
Czwartek
09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański D
11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk D
12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy D
14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska D
16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ D
18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga D
Piątek
09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak D
11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit D
12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-10-03 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-10-03 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-03 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-03 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-03 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-04 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-04 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-10-04 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-05 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-10-05 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-10-05 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-10-05 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-10-05 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-10-05 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-10-06 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-10-06 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-10-06 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-10-09 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-10-09 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-10-09 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-10-10 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-10-10 Wt 09:15 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska
2023-10-10 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-10 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-10 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-10 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-11 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-11 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-10-11 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-12 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-10-12 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-10-12 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-10-12 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-10-12 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-10-12 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-10-13 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-10-13 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-10-13 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-10-16 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-10-16 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-10-16 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-10-17 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-10-17 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-17 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-17 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-17 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-18 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-18 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-10-18 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-19 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-10-19 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-10-19 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-10-19 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-10-19 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-10-19 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-10-20 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-10-20 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-10-20 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-10-23 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-10-23 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-10-23 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-10-24 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-10-24 Wt 09:15 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska
2023-10-24 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-24 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-24 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-24 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-25 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-25 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-10-25 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-10-26 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-10-26 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-10-26 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-10-26 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-10-26 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-10-26 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-10-27 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-10-27 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-10-27 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-11-02 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-11-02 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-02 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-11-02 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-11-02 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-11-02 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-11-03 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-11-03 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-11-03 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-11-06 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-06 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-11-06 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-11-07 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-11-07 Wt 09:15 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska
2023-11-07 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-07 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-07 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-07 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-08 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-08 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-11-08 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-09 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-11-09 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-09 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-11-09 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-11-09 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-11-09 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-11-10 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-11-10 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-11-10 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-11-13 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-13 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-11-13 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-11-14 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-11-14 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-14 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-14 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-14 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-15 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-15 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-11-15 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-16 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-11-16 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-16 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-11-16 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-11-16 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-11-16 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-11-17 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-11-17 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-11-17 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-11-20 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-20 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-11-20 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-11-21 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-11-21 Wt 09:15 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska
2023-11-21 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-21 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-21 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-21 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-22 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-22 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-11-22 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-23 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-11-23 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-23 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-11-23 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-11-23 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-11-23 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-11-24 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-11-24 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-11-24 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-11-27 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-27 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-11-27 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-11-28 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-11-28 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-28 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-28 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-28 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-29 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-29 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-11-29 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-11-30 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-11-30 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-11-30 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-11-30 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-11-30 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-11-30 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-12-01 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-12-01 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-12-01 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-12-04 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-12-04 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-12-04 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-12-05 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-12-05 Wt 09:15 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska
2023-12-05 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-05 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-05 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-05 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-06 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-06 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-12-06 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-07 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-12-07 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-12-07 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-12-07 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-12-07 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-12-07 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-12-08 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-12-08 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-12-08 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-12-11 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-12-11 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-12-11 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-12-12 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-12-12 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-12 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-12 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-12 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-13 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-13 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-12-13 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-14 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-12-14 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-12-14 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-12-14 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-12-14 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-12-14 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-12-15 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-12-15 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-12-15 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2023-12-18 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-12-18 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-12-18 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2023-12-19 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2023-12-19 Wt 09:15 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska
2023-12-19 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-19 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-19 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-19 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-20 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-20 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2023-12-20 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2023-12-21 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2023-12-21 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2023-12-21 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2023-12-21 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2023-12-21 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2023-12-21 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2023-12-22 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2023-12-22 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2023-12-22 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2024-01-08 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2024-01-08 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2024-01-08 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2024-01-09 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2024-01-09 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-09 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-09 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-09 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-10 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-10 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2024-01-10 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-11 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2024-01-11 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2024-01-11 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2024-01-11 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2024-01-11 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2024-01-11 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2024-01-12 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2024-01-12 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2024-01-12 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2024-01-15 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2024-01-15 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2024-01-15 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2024-01-16 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2024-01-16 Wt 09:15 10:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 21ID-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska
2024-01-16 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-16 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-16 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-16 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-17 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-17 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2024-01-17 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-18 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2024-01-18 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2024-01-18 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2024-01-18 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2024-01-18 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2024-01-18 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2024-01-19 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2024-01-19 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2024-01-19 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2024-01-22 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2024-01-22 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2024-01-22 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2024-01-23 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2024-01-23 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-23 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-23 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-23 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-24 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-24 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2024-01-24 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-25 Cz 09:15 10:45 Podstawy programowania 11ID-SP/B dr inż. Paweł Wolański
2024-01-25 Cz 11:00 12:30 Algorithms and Data Structures/Algorytmy i struktury danych 21IiE-SP/B; 21IiE-SP/SV dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2024-01-25 Cz 12:45 14:15 Podstawy optymalizacji 31MAT-SP dr Tomasz Małolepszy
2024-01-25 Cz 14:30 16:00 Introductory Course to Thesis Writing and Editing/Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych 21IiE-SP dr Irmina Kotlarska
2024-01-25 Cz 16:15 17:45 Dynamic Reporting/Dynamiczne raportowanie 21IiE-SP/A; 21IiE-SP/SV dr Jacek Bojarski, prof. UZ
2024-01-25 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP dr Joachim Syga
2024-01-26 Pi 09:15 10:45 Programowanie komputerów 1 11IiE-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak
2024-01-26 Pi 11:00 12:30 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/B dr Aleksandra Arkit
2024-01-26 Pi 12:45 14:15 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A; 21ID-SP/CM dr Aleksandra Arkit
2024-01-29 Po 11:00 12:30 Systemy baz danych 1 21ID-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
2024-01-29 Po 12:45 14:15 Ekonometria 31IiE-SP dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2024-01-29 Po 14:30 16:00 Ekonometria dynamiczna i finansowa 11IiE-SD dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
2024-01-30 Wt 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki 21MAT-SD dr Aleksandra Arkit
2024-01-30 Wt 11:00 12:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-30 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-30 Wt 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-30 Wt 16:15 17:45 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-31 Śr 09:15 10:45 Metody eksploracji danych 21IiE-SD/GG; 41ID-SP dr Maciej Niedziela
2024-01-31 Śr 11:00 12:30 Programowanie aplikacji mobilnych 31IiE-SP/AM dr inż. Paweł Wolański
2024-01-31 Śr 14:30 16:00 Wstęp do metod numerycznych 31MAT-SP dr Maciej Niedziela