Plan zajęć

B112 A-11

sala seminaryjna; liczba miejsc: 34

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein D
09:15 10:40 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ DP
11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ D
14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ D
Wtorek
07:30 09:00 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23 dr inż. Monika Ratajczak 2023-05-09; 2023-05-16
09:15 10:50 Antropometria i ergonomia 15BHP-SD prof. dr hab. inż. Edward Kowal DN
11:00 12:25 Projektowanie inżynierskich baz danych 21ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk DP
11:00 12:35 Ergonomia 11BHP-SP prof. dr hab. inż. Edward Kowal DN
12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein D
16:00 19:15 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 11SDNSiT-22/Mech prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz 2023-06-06
16:15 17:40 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk DP
Środa
14:30 16:05 Automatyzacja wytwarzania 15MiBM-SD dr inż. Joanna Cyganiuk DN
18:45 20:15 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 11SDNSiT-22/Mech prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz 2023-04-19; 2023-05-10
19:30 21:00 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 11SDNSiT-22/Mech prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz 2023-04-12
Czwartek
09:05 10:55 REZERWACJA   dr inż. Jarosław Gniazdowski 2023-04-27; 2023-05-25
09:15 10:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP dr inż. Janusz Walkowiak 2023-04-13; 2023-04-20; 2023-05-11; 2023-06-07; 2023-06-22
11:00 12:35 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP mgr inż. Hanna Łosyk 2023-04-13; 2023-04-20; 2023-05-11; 2023-06-07; 2023-06-22
12:45 14:20 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk 2023-04-13; 2023-04-20; 2023-05-11; 2023-06-07; 2023-06-22
14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk D
Sobota
07:30 09:10 Mechanika techniczna 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska mWM N
07:40 09:00 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska mWM P
09:15 10:35 Matematyczne wspomaganie decyzji 15BHP-ND dr inż. Renata Kasperska mWM P
09:15 10:55 Controlling produkcji 21ZiIP-NP dr inż. Renata Kasperska mWM N
11:00 12:20 Modelowanie i symulacja procesów biznesowych 15ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk 2023-04-01; 2023-06-17
współprowadząca: mgr Katarzyna Kowalczewska
11:00 12:20 Modelowanie i symulacja procesów biznesowych 15ZiIP-ND dr inż. Marek Sałamaj 2023-05-20
11:00 12:20 Modelowanie i symulacja procesów biznesowych 15ZiIP-ND dr inż. Małgorzata Śliwa 2023-04-22
11:00 12:40 Zarządzanie strategiczne 15ZiIP-ND dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ mWM N
12:45 14:15 Podstawy projektowania inżynierskiego 21ZiIP-NP dr inż. Wojciech Babirecki mWM
14:25 16:05 Ochrona środowiska 21BHP-NP mgr inż. Hanna Łosyk mWM N
14:30 15:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-NP mgr inż. Hanna Łosyk mWM P
16:15 17:55 Zarządzanie projektem i innowacjami 15ZiIP-ND dr inż. Wojciech Babirecki mWM N
Niedziela
07:30 09:10 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Iwona Pająk mWM N
07:40 09:00 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk mWM P
09:15 10:35 Informatyczne systemy zarządzania produkcją 31ZiIP-IJ-NP; 31ZiIP-ZPU-NP dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ mWM P
09:15 10:55 Zintegrowane systemy zarządzania 15ZiIP-ND dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ mWM N
12:40 14:20 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-NP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk mWM N
12:45 14:05 Wytrzymałość materiałów 11ZiIP-NP dr inż. Dariusz Michalski mWM P
14:30 15:50 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie 15ZiIP-ND dr inż. Julian Jakubowski mWM P
16:10 17:50 Systemy wspomagania decyzji 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy mWM N
16:15 17:35 Metody i techniki zarządzania produkcją 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy mWM P
17:45 18:30 Seminarium problemowe 15ZiIP-ND/A dr inż. Tomasz Belica; dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ 2023-06-18
17:45 19:15 Seminarium problemowe 15ZiIP-ND/A dr inż. Tomasz Belica 2023-04-23
17:45 19:15 Seminarium problemowe 15ZiIP-ND/A dr inż. Tomasz Belica; dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ 2023-05-21
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-01 So 07:40 09:00 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-04-01 So 09:15 10:35 Matematyczne wspomaganie decyzji 15BHP-ND dr inż. Renata Kasperska
2023-04-01 So 11:00 12:20 Modelowanie i symulacja procesów biznesowych 15ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk
współprowadząca: mgr Katarzyna Kowalczewska
2023-04-01 So 12:45 14:15 Podstawy projektowania inżynierskiego 21ZiIP-NP dr inż. Wojciech Babirecki
2023-04-01 So 14:30 15:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-NP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-02 Ni 07:40 09:00 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk
2023-04-02 Ni 09:15 10:35 Informatyczne systemy zarządzania produkcją 31ZiIP-IJ-NP; 31ZiIP-ZPU-NP dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
2023-04-02 Ni 12:45 14:05 Wytrzymałość materiałów 11ZiIP-NP dr inż. Dariusz Michalski
2023-04-02 Ni 14:30 15:50 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie 15ZiIP-ND dr inż. Julian Jakubowski
2023-04-02 Ni 16:15 17:35 Metody i techniki zarządzania produkcją 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy
2023-04-03 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-04-03 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-04-03 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-04-04 Wt 09:15 10:50 Antropometria i ergonomia 15BHP-SD prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-04-04 Wt 11:00 12:35 Ergonomia 11BHP-SP prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-04-04 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-04-05 Śr 14:30 16:05 Automatyzacja wytwarzania 15MiBM-SD dr inż. Joanna Cyganiuk
2023-04-12 Śr 19:30 21:00 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 11SDNSiT-22/Mech prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz
2023-04-13 Cz 09:15 10:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP dr inż. Janusz Walkowiak
2023-04-13 Cz 11:00 12:35 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-13 Cz 12:45 14:20 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-13 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-15 So 07:30 09:10 Mechanika techniczna 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-04-15 So 09:15 10:55 Controlling produkcji 21ZiIP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-04-15 So 11:00 12:40 Zarządzanie strategiczne 15ZiIP-ND dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ
2023-04-15 So 12:45 14:15 Podstawy projektowania inżynierskiego 21ZiIP-NP dr inż. Wojciech Babirecki
2023-04-15 So 14:25 16:05 Ochrona środowiska 21BHP-NP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-15 So 16:15 17:55 Zarządzanie projektem i innowacjami 15ZiIP-ND dr inż. Wojciech Babirecki
2023-04-16 Ni 07:30 09:10 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Iwona Pająk
2023-04-16 Ni 09:15 10:55 Zintegrowane systemy zarządzania 15ZiIP-ND dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
2023-04-16 Ni 12:40 14:20 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-NP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk
2023-04-16 Ni 16:10 17:50 Systemy wspomagania decyzji 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy
2023-04-17 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-04-17 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-04-17 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-04-18 Wt 09:15 10:50 Antropometria i ergonomia 15BHP-SD prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-04-18 Wt 11:00 12:35 Ergonomia 11BHP-SP prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-04-18 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-04-19 Śr 14:30 16:05 Automatyzacja wytwarzania 15MiBM-SD dr inż. Joanna Cyganiuk
2023-04-19 Śr 18:45 20:15 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 11SDNSiT-22/Mech prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz
2023-04-20 Cz 09:15 10:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP dr inż. Janusz Walkowiak
2023-04-20 Cz 11:00 12:35 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-20 Cz 12:45 14:20 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-20 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-22 So 07:40 09:00 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-04-22 So 09:15 10:35 Matematyczne wspomaganie decyzji 15BHP-ND dr inż. Renata Kasperska
2023-04-22 So 11:00 12:20 Modelowanie i symulacja procesów biznesowych 15ZiIP-ND dr inż. Małgorzata Śliwa
2023-04-22 So 12:45 14:15 Podstawy projektowania inżynierskiego 21ZiIP-NP dr inż. Wojciech Babirecki
2023-04-22 So 14:30 15:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-NP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-04-23 Ni 07:40 09:00 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk
2023-04-23 Ni 09:15 10:35 Informatyczne systemy zarządzania produkcją 31ZiIP-IJ-NP; 31ZiIP-ZPU-NP dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
2023-04-23 Ni 12:45 14:05 Wytrzymałość materiałów 11ZiIP-NP dr inż. Dariusz Michalski
2023-04-23 Ni 14:30 15:50 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie 15ZiIP-ND dr inż. Julian Jakubowski
2023-04-23 Ni 16:15 17:35 Metody i techniki zarządzania produkcją 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy
2023-04-23 Ni 17:45 19:15 Seminarium problemowe 15ZiIP-ND/A dr inż. Tomasz Belica
2023-04-24 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-04-24 Po 09:15 10:40 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-04-24 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-04-24 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-04-25 Wt 11:00 12:25 Projektowanie inżynierskich baz danych 21ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk
2023-04-25 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-04-25 Wt 16:15 17:40 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk
2023-04-27 Cz 09:05 10:55 REZERWACJA   dr inż. Jarosław Gniazdowski
2023-04-27 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-05-08 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-05-08 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-05-08 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-05-09 Wt 07:30 09:00 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23 dr inż. Monika Ratajczak
2023-05-09 Wt 09:15 10:50 Antropometria i ergonomia 15BHP-SD prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-05-09 Wt 11:00 12:35 Ergonomia 11BHP-SP prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-05-09 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-05-10 Śr 14:30 16:05 Automatyzacja wytwarzania 15MiBM-SD dr inż. Joanna Cyganiuk
2023-05-10 Śr 18:45 20:15 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 11SDNSiT-22/Mech prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz
2023-05-11 Cz 09:15 10:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP dr inż. Janusz Walkowiak
2023-05-11 Cz 11:00 12:35 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-05-11 Cz 12:45 14:20 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-05-11 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-05-13 So 07:30 09:10 Mechanika techniczna 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-05-13 So 09:15 10:55 Controlling produkcji 21ZiIP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-05-13 So 11:00 12:40 Zarządzanie strategiczne 15ZiIP-ND dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ
2023-05-13 So 12:45 14:15 Podstawy projektowania inżynierskiego 21ZiIP-NP dr inż. Wojciech Babirecki
2023-05-13 So 14:25 16:05 Ochrona środowiska 21BHP-NP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-05-13 So 16:15 17:55 Zarządzanie projektem i innowacjami 15ZiIP-ND dr inż. Wojciech Babirecki
2023-05-14 Ni 07:30 09:10 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Iwona Pająk
2023-05-14 Ni 09:15 10:55 Zintegrowane systemy zarządzania 15ZiIP-ND dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
2023-05-14 Ni 12:40 14:20 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-NP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk
2023-05-14 Ni 16:10 17:50 Systemy wspomagania decyzji 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy
2023-05-15 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-05-15 Po 09:15 10:40 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-05-15 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-05-15 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-05-16 Wt 07:30 09:00 Biomechanika stosowana i ergonomia 1 FIZ-JMS 22/23 dr inż. Monika Ratajczak
2023-05-16 Wt 11:00 12:25 Projektowanie inżynierskich baz danych 21ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk
2023-05-16 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-05-16 Wt 16:15 17:40 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk
2023-05-18 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-05-20 So 07:40 09:00 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-05-20 So 09:15 10:35 Matematyczne wspomaganie decyzji 15BHP-ND dr inż. Renata Kasperska
2023-05-20 So 11:00 12:20 Modelowanie i symulacja procesów biznesowych 15ZiIP-ND dr inż. Marek Sałamaj
2023-05-20 So 12:45 14:15 Podstawy projektowania inżynierskiego 21ZiIP-NP dr inż. Wojciech Babirecki
2023-05-20 So 14:30 15:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-NP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-05-21 Ni 07:40 09:00 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk
2023-05-21 Ni 09:15 10:35 Informatyczne systemy zarządzania produkcją 31ZiIP-IJ-NP; 31ZiIP-ZPU-NP dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
2023-05-21 Ni 12:45 14:05 Wytrzymałość materiałów 11ZiIP-NP dr inż. Dariusz Michalski
2023-05-21 Ni 14:30 15:50 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie 15ZiIP-ND dr inż. Julian Jakubowski
2023-05-21 Ni 16:15 17:35 Metody i techniki zarządzania produkcją 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy
2023-05-21 Ni 17:45 19:15 Seminarium problemowe 15ZiIP-ND/A dr inż. Tomasz Belica; dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-05-22 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-05-22 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-05-22 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-05-23 Wt 09:15 10:50 Antropometria i ergonomia 15BHP-SD prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-05-23 Wt 11:00 12:35 Ergonomia 11BHP-SP prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-05-23 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-05-24 Śr 14:30 16:05 Automatyzacja wytwarzania 15MiBM-SD dr inż. Joanna Cyganiuk
2023-05-25 Cz 09:05 10:55 REZERWACJA   dr inż. Jarosław Gniazdowski
2023-05-25 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-05-29 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-05-29 Po 09:15 10:40 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-05-29 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-05-29 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-05-30 Wt 11:00 12:25 Projektowanie inżynierskich baz danych 21ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk
2023-05-30 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-05-30 Wt 16:15 17:40 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk
2023-06-01 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-03 So 07:30 09:10 Mechanika techniczna 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-06-03 So 09:15 10:55 Controlling produkcji 21ZiIP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-06-03 So 11:00 12:40 Zarządzanie strategiczne 15ZiIP-ND dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ
2023-06-03 So 12:45 14:15 Podstawy projektowania inżynierskiego 21ZiIP-NP dr inż. Wojciech Babirecki
2023-06-03 So 14:25 16:05 Ochrona środowiska 21BHP-NP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-03 So 16:15 17:55 Zarządzanie projektem i innowacjami 15ZiIP-ND dr inż. Wojciech Babirecki
2023-06-04 Ni 07:30 09:10 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Iwona Pająk
2023-06-04 Ni 09:15 10:55 Zintegrowane systemy zarządzania 15ZiIP-ND dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
2023-06-04 Ni 12:40 14:20 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-NP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk
2023-06-04 Ni 16:10 17:50 Systemy wspomagania decyzji 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy
2023-06-05 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-06-05 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-06-05 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-06-06 Wt 09:15 10:50 Antropometria i ergonomia 15BHP-SD prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-06-06 Wt 11:00 12:35 Ergonomia 11BHP-SP prof. dr hab. inż. Edward Kowal
2023-06-06 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-06-06 Wt 16:00 19:15 Wykład monograficzny (w dyscyplinie) 11SDNSiT-22/Mech prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz
2023-06-07 Śr 09:15 10:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP dr inż. Janusz Walkowiak
2023-06-07 Śr 11:00 12:35 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-07 Śr 12:45 14:20 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-07 Śr 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-12 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-06-12 Po 09:15 10:40 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-06-12 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-06-12 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-06-13 Wt 11:00 12:25 Projektowanie inżynierskich baz danych 21ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk
2023-06-13 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-06-13 Wt 16:15 17:40 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk
2023-06-15 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-17 So 07:40 09:00 Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II 11BHP-NP dr inż. Renata Kasperska
2023-06-17 So 09:15 10:35 Matematyczne wspomaganie decyzji 15BHP-ND dr inż. Renata Kasperska
2023-06-17 So 11:00 12:20 Modelowanie i symulacja procesów biznesowych 15ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk
współprowadząca: mgr Katarzyna Kowalczewska
2023-06-17 So 12:45 14:15 Podstawy projektowania inżynierskiego 21ZiIP-NP dr inż. Wojciech Babirecki
2023-06-17 So 14:30 15:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-NP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-18 Ni 07:40 09:00 Programowanie w zastosowaniach inżynierskich 15ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk
2023-06-18 Ni 09:15 10:35 Informatyczne systemy zarządzania produkcją 31ZiIP-IJ-NP; 31ZiIP-ZPU-NP dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
2023-06-18 Ni 12:45 14:05 Wytrzymałość materiałów 11ZiIP-NP dr inż. Dariusz Michalski
2023-06-18 Ni 14:30 15:50 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie 15ZiIP-ND dr inż. Julian Jakubowski
2023-06-18 Ni 16:15 17:35 Metody i techniki zarządzania produkcją 15ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirnyy
2023-06-18 Ni 17:45 18:30 Seminarium problemowe 15ZiIP-ND/A dr inż. Tomasz Belica; dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-06-19 Po 07:30 09:00 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-06-19 Po 09:15 10:40 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-06-19 Po 11:00 12:30 Procesy technologiczne montażu 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
2023-06-19 Po 14:30 16:00 Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami 31ZiIP-ZPU-SP dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
2023-06-20 Wt 11:00 12:25 Projektowanie inżynierskich baz danych 21ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk
2023-06-20 Wt 12:45 14:15 Podstawy metrologii 21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
2023-06-20 Wt 16:15 17:40 Podstawy automatyki i elektrotechniki 11ZiIP-SP dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk
2023-06-21 Śr 14:30 16:05 Automatyzacja wytwarzania 15MiBM-SD dr inż. Joanna Cyganiuk
2023-06-22 Cz 09:15 10:50 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP dr inż. Janusz Walkowiak
2023-06-22 Cz 11:00 12:35 Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem 21ZiIP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-22 Cz 12:45 14:20 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk
2023-06-22 Cz 14:30 16:00 Ochrona środowiska 21BHP-SP mgr inż. Hanna Łosyk