Plan zajęć

B401 A-11

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 16

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 15:00 REZERWACJA   mgr inż. Robert Janowski 2023-06-05
12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie projektowania 15MiBM-SD/A dr inż. Paweł Jurczak DP
Wtorek
08:00 15:00 REZERWACJA   mgr inż. Robert Janowski 2023-06-06
Środa
12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 15MiBM-SD/A dr inż. Marek Malinowski D
Sobota
09:15 10:35 Techniki automatyzacji II 21MiBM-NP/B dr inż. Edward Tertel 2023-06-17
14:30 16:00 Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa 21E-B-NP dr Katarzyna Skrzypek 2023-06-17
16:15 17:45 Podstawy metrologii 21ZiIP-NP/A dr inż. Marek Sałamaj 2023-06-17
18:00 19:30 Podstawy metrologii 21ZiIP-NP/B dr inż. Marek Sałamaj 2023-06-17
Niedziela
12:45 14:15 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy 15BHP-ND/A dr inż. Remigiusz Aksentowicz 2023-06-04
14:30 16:00 Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy 11BHP-ND/A dr inż. Remigiusz Aksentowicz 2023-06-18
14:30 16:00 Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy 11BHP-ND/B dr inż. Remigiusz Aksentowicz 2023-06-04
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-06-04 Ni 12:45 14:15 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy 15BHP-ND/A dr inż. Remigiusz Aksentowicz
2023-06-04 Ni 14:30 16:00 Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy 11BHP-ND/B dr inż. Remigiusz Aksentowicz
2023-06-05 Po 08:00 15:00 REZERWACJA   mgr inż. Robert Janowski
2023-06-06 Wt 08:00 15:00 REZERWACJA   mgr inż. Robert Janowski
2023-06-12 Po 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie projektowania 15MiBM-SD/A dr inż. Paweł Jurczak
2023-06-14 Śr 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 15MiBM-SD/A dr inż. Marek Malinowski
2023-06-17 So 09:15 10:35 Techniki automatyzacji II 21MiBM-NP/B dr inż. Edward Tertel
2023-06-17 So 14:30 16:00 Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa 21E-B-NP dr Katarzyna Skrzypek
2023-06-17 So 16:15 17:45 Podstawy metrologii 21ZiIP-NP/A dr inż. Marek Sałamaj
2023-06-17 So 18:00 19:30 Podstawy metrologii 21ZiIP-NP/B dr inż. Marek Sałamaj
2023-06-18 Ni 14:30 16:00 Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy 11BHP-ND/A dr inż. Remigiusz Aksentowicz
2023-06-19 Po 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie projektowania 15MiBM-SD/A dr inż. Paweł Jurczak
2023-06-21 Śr 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 15MiBM-SD/A dr inż. Marek Malinowski