Plan zajęć

B420 A-11

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 16

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:15 10:45 Technologie wytwarzania 3D 25MiBM-EM-SD/A dr inż. Albert Lewandowski D
12:45 15:00 Zastosowanie MES w analizach inżynierskich 25MiBM-EM-SD dr inż. Albert Lewandowski D
Wtorek
07:30 09:00 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-SP/A dr inż. Kamil Leksycki D
09:15 10:45 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-SP dr inż. Kamil Leksycki D
11:00 12:30 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP dr inż. Kamil Leksycki D
12:45 15:00 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD 11MiBM-SP/B dr inż. Marek Malinowski D
Środa
07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-SD/A dr inż. Kamil Leksycki D
Sobota
07:30 09:00 Wybrane zagadnienia projektowania maszyn 31MiBM-KM-NP dr inż. Marek Malinowski 2023-06-17
09:15 10:45 Wybrane zagadnienia projektowania maszyn 31MiBM-KM-NP dr inż. Marek Malinowski 2023-06-17
11:00 12:30 Technologie wytwarzania 3D 25MiBM-EM-ND/A dr inż. Albert Lewandowski 2023-06-17
12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 15MiBM-ND/B dr inż. Marek Malinowski 2023-06-17
14:30 16:00 Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 15MiBM-ND/A dr inż. Marek Malinowski 2023-06-17
18:00 20:15 Techniki wytwarzania 11ZiIP-NP/A dr inż. Iwona Pająk 2023-06-17
Niedziela
09:15 10:45 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-ND/A dr inż. Kamil Leksycki mWM
11:00 12:30 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-ND/B dr inż. Kamil Leksycki mWM
12:45 14:25 Obrabiarki sterowane numerycznie 25MiBM-TM-ND/A dr inż. Kamil Leksycki 2023-06-04
15:15 16:45 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki mWM
17:00 18:30 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki mWM
18:35 20:05 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki mWM
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-06-04 Ni 09:15 10:45 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-ND/A dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-04 Ni 11:00 12:30 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-ND/B dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-04 Ni 12:45 14:25 Obrabiarki sterowane numerycznie 25MiBM-TM-ND/A dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-04 Ni 15:15 16:45 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-04 Ni 17:00 18:30 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-04 Ni 18:35 20:05 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-05 Po 09:15 10:45 Technologie wytwarzania 3D 25MiBM-EM-SD/A dr inż. Albert Lewandowski
2023-06-05 Po 12:45 15:00 Zastosowanie MES w analizach inżynierskich 25MiBM-EM-SD dr inż. Albert Lewandowski
2023-06-06 Wt 07:30 09:00 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-SP/A dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-06 Wt 09:15 10:45 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-SP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-06 Wt 11:00 12:30 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-06 Wt 12:45 15:00 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD 11MiBM-SP/B dr inż. Marek Malinowski
2023-06-12 Po 09:15 10:45 Technologie wytwarzania 3D 25MiBM-EM-SD/A dr inż. Albert Lewandowski
2023-06-12 Po 12:45 15:00 Zastosowanie MES w analizach inżynierskich 25MiBM-EM-SD dr inż. Albert Lewandowski
2023-06-13 Wt 07:30 09:00 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-SP/A dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-13 Wt 09:15 10:45 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-SP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-13 Wt 11:00 12:30 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-13 Wt 12:45 15:00 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD 11MiBM-SP/B dr inż. Marek Malinowski
2023-06-14 Śr 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-SD/A dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-17 So 07:30 09:00 Wybrane zagadnienia projektowania maszyn 31MiBM-KM-NP dr inż. Marek Malinowski
2023-06-17 So 09:15 10:45 Wybrane zagadnienia projektowania maszyn 31MiBM-KM-NP dr inż. Marek Malinowski
2023-06-17 So 11:00 12:30 Technologie wytwarzania 3D 25MiBM-EM-ND/A dr inż. Albert Lewandowski
2023-06-17 So 12:45 14:15 Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 15MiBM-ND/B dr inż. Marek Malinowski
2023-06-17 So 14:30 16:00 Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 15MiBM-ND/A dr inż. Marek Malinowski
2023-06-17 So 18:00 20:15 Techniki wytwarzania 11ZiIP-NP/A dr inż. Iwona Pająk
2023-06-18 Ni 09:15 10:45 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-ND/A dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-18 Ni 11:00 12:30 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-ND/B dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-18 Ni 15:15 16:45 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-18 Ni 17:00 18:30 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-18 Ni 18:35 20:05 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-NP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-19 Po 09:15 10:45 Technologie wytwarzania 3D 25MiBM-EM-SD/A dr inż. Albert Lewandowski
2023-06-19 Po 12:45 15:00 Zastosowanie MES w analizach inżynierskich 25MiBM-EM-SD dr inż. Albert Lewandowski
2023-06-20 Wt 07:30 09:00 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-SP/A dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-20 Wt 09:15 10:45 Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC 31MiBM-EM-SP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-20 Wt 11:00 12:30 Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn 31MiBM-EM-SP dr inż. Kamil Leksycki
2023-06-20 Wt 12:45 15:00 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD 11MiBM-SP/B dr inż. Marek Malinowski
2023-06-21 Śr 07:30 09:00 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 15MiBM-SD/A dr inż. Kamil Leksycki