Plan zajęć

204 A-12

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 24

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 13:30 Zajęcia z PBO   dr inż. Anita Jakubaszek; dr inż. Ireneusz Nowogoński; dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk D
12:45 14:10 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński DP
12:45 14:20 Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach 35IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński 2023-06-05
14:30 16:00 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński D
16:40 18:15 Zaawansowane systemy instalacyjne 11ARCH-PAU-SD/A mgr inż. Radosław Wiekiera DII
Wtorek
08:15 09:00 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński D
09:15 10:45 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ewa Ogiołda D
11:00 12:25 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ewa Ogiołda DP
12:45 14:20 Technologia informacyjna 15IS-SP mgr inż. Katarzyna Kubiszyn DII
Środa
11:00 12:30 Ogrzewnictwo 25IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki D
12:45 14:15 Audyting energetyczny 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki D
14:30 16:00 Audyting energetyczny 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki D
Czwartek
09:15 10:50 Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki DN
11:00 12:35 Sieci i węzły ciepłownicze 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki DN
12:45 14:20 Sieci i węzły ciepłownicze 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki DN
Sobota
07:30 10:45 Komputerowe wspomaganie projektowania oczyszczalni ścieków 18IS-ND-IS/A dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz 2023-06-17
18:00 20:15 Wodociągi 25IS-NP/B dr inż. Ewa Ogiołda 2023-06-17
Niedziela
07:30 09:00 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS dr inż. Ireneusz Nowogoński WBAiIŚ_N
09:15 10:45 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS/A dr inż. Ireneusz Nowogoński WBAiIŚ_N
11:00 12:30 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS/B dr inż. Ireneusz Nowogoński WBAiIŚ_N
12:45 14:15 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński 2023-06-04
13:30 14:15 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński 2023-06-18
14:30 16:00 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński WBAiIŚ_N
16:10 16:55 Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych 35IS-NP dr inż. Ewa Ogiołda 2023-06-18
16:15 17:45 Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach 35IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński 2023-06-04
17:05 17:50 Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych 35IS-NP dr inż. Ewa Ogiołda 2023-06-18
17:55 19:10 Komputerowo wspomagane projektowanie 21EN-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński 2023-06-04
18:00 19:30 Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach 35IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński 2023-06-18
19:40 20:25 Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach 35IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński 2023-06-18
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-06-04 Ni 07:30 09:00 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-04 Ni 09:15 10:45 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS/A dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-04 Ni 11:00 12:30 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS/B dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-04 Ni 12:45 14:15 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-04 Ni 14:30 16:00 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-04 Ni 16:15 17:45 Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach 35IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-04 Ni 17:55 19:10 Komputerowo wspomagane projektowanie 21EN-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-05 Po 08:00 13:30 Zajęcia z PBO   dr inż. Anita Jakubaszek; dr inż. Ireneusz Nowogoński; dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
2023-06-05 Po 12:45 14:20 Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach 35IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-05 Po 14:30 16:00 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-05 Po 16:40 18:15 Zaawansowane systemy instalacyjne 11ARCH-PAU-SD/A mgr inż. Radosław Wiekiera
2023-06-06 Wt 08:15 09:00 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-06 Wt 09:15 10:45 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ewa Ogiołda
2023-06-06 Wt 12:45 14:20 Technologia informacyjna 15IS-SP mgr inż. Katarzyna Kubiszyn
2023-06-07 Śr 09:15 10:50 Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-07 Śr 11:00 12:35 Sieci i węzły ciepłownicze 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-07 Śr 12:45 14:20 Sieci i węzły ciepłownicze 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-12 Po 08:00 13:30 Zajęcia z PBO   dr inż. Anita Jakubaszek; dr inż. Ireneusz Nowogoński; dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
2023-06-12 Po 12:45 14:10 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-12 Po 14:30 16:00 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-12 Po 16:40 18:15 Zaawansowane systemy instalacyjne 11ARCH-PAU-SD/A mgr inż. Radosław Wiekiera
2023-06-13 Wt 08:15 09:00 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-13 Wt 09:15 10:45 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ewa Ogiołda
2023-06-13 Wt 11:00 12:25 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ewa Ogiołda
2023-06-13 Wt 12:45 14:20 Technologia informacyjna 15IS-SP mgr inż. Katarzyna Kubiszyn
2023-06-14 Śr 11:00 12:30 Ogrzewnictwo 25IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-14 Śr 12:45 14:15 Audyting energetyczny 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-14 Śr 14:30 16:00 Audyting energetyczny 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-17 So 07:30 10:45 Komputerowe wspomaganie projektowania oczyszczalni ścieków 18IS-ND-IS/A dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz
2023-06-17 So 18:00 20:15 Wodociągi 25IS-NP/B dr inż. Ewa Ogiołda
2023-06-18 Ni 07:30 09:00 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-18 Ni 09:15 10:45 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS/A dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-18 Ni 11:00 12:30 Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych 18IS-ND-IS/B dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-18 Ni 13:30 14:15 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-18 Ni 14:30 16:00 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-18 Ni 16:10 16:55 Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych 35IS-NP dr inż. Ewa Ogiołda
2023-06-18 Ni 17:05 17:50 Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych 35IS-NP dr inż. Ewa Ogiołda
2023-06-18 Ni 18:00 19:30 Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach 35IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-18 Ni 19:40 20:25 Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach 35IS-NP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-19 Po 08:00 13:30 Zajęcia z PBO   dr inż. Anita Jakubaszek; dr inż. Ireneusz Nowogoński; dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
2023-06-19 Po 12:45 14:10 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-19 Po 14:30 16:00 Informatyczne podstawy projektowania 15IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-20 Wt 08:15 09:00 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ireneusz Nowogoński
2023-06-20 Wt 09:15 10:45 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ewa Ogiołda
2023-06-20 Wt 11:00 12:25 Wodociągi 25IS-SP dr inż. Ewa Ogiołda
2023-06-21 Śr 11:00 12:30 Ogrzewnictwo 25IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-21 Śr 12:45 14:15 Audyting energetyczny 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-21 Śr 14:30 16:00 Audyting energetyczny 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-22 Cz 09:15 10:50 Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-22 Cz 11:00 12:35 Sieci i węzły ciepłownicze 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki
2023-06-22 Cz 12:45 14:20 Sieci i węzły ciepłownicze 35IS-SP dr inż. Piotr Ziembicki