Plan zajęć

8 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 144

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:35 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Piotr Sobański DP
09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha D
10:00 13:30 Tydzień Orientacyjny Erasmus   dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ 2023-10-02
11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha D
Wtorek
08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ D
09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz D
11:25 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Tomasz Fetzki DP
11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ D
15:30 17:45 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 2023-10-03; 2023-10-17; 2023-11-07; 2023-11-21; 2023-12-05
16:45 18:15 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho 2023-10-10
18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 2023-10-03; 2023-10-17; 2023-11-07; 2023-11-21; 2023-12-05
Środa
08:00 09:30 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho 2023-10-11; 2024-01-17
09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ D
11:30 13:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho 2023-10-11; 2024-01-17
13:10 14:45 Diagnoza problemów organizacji 55PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ DP
13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ DN
15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski D
18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 2023-10-04; 2023-10-18; 2023-11-08; 2023-11-22; 2023-12-06
Czwartek
08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl D
09:45 11:20 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PK; 44PSYCH-JMS-PEW; 45PSYCH-JMS-PPOZ prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska DP
11:30 13:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho 2023-10-12; 2024-01-18
13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ DN
13:15 14:45 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho 2023-10-12; 2024-01-18
Piątek
09:00 11:15 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 2023-10-06; 2023-10-20; 2023-11-10; 2023-11-24; 2023-12-08
10:00 11:30 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho 2023-10-13; 2024-01-19
11:30 13:00 Stany Zjednoczone: historia i współczesność 2 21F-ANG-SP22; 22F-ANG-SP22; 23F-ANG-SP22 dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ 2023-10-27
11:45 13:15 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho 2023-10-13; 2024-01-19
13:30 15:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho 2023-10-13; 2024-01-19
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-10-02 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-10-02 Po 10:00 13:30 Tydzień Orientacyjny Erasmus   dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
2023-10-02 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-10-03 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-10-03 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-10-03 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-10-03 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-10-03 Wt 15:30 17:45 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-10-03 Wt 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-10-04 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-10-04 Śr 13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-10-04 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-10-04 Śr 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-10-05 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-10-05 Cz 13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
2023-10-06 Pi 09:00 11:15 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-10-09 Po 08:00 09:35 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Piotr Sobański
2023-10-09 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-10-09 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-10-10 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-10-10 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-10-10 Wt 11:25 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Tomasz Fetzki
2023-10-10 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-10-10 Wt 16:45 18:15 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2023-10-11 Śr 08:00 09:30 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2023-10-11 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-10-11 Śr 11:30 13:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2023-10-11 Śr 13:10 14:45 Diagnoza problemów organizacji 55PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-10-11 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-10-12 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-10-12 Cz 09:45 11:20 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PK; 44PSYCH-JMS-PEW; 45PSYCH-JMS-PPOZ prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
2023-10-12 Cz 11:30 13:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2023-10-12 Cz 13:15 14:45 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2023-10-13 Pi 10:00 11:30 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2023-10-13 Pi 11:45 13:15 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2023-10-13 Pi 13:30 15:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2023-10-16 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-10-16 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-10-17 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-10-17 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-10-17 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-10-17 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-10-17 Wt 15:30 17:45 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-10-17 Wt 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-10-18 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-10-18 Śr 13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-10-18 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-10-18 Śr 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-10-19 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-10-19 Cz 13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
2023-10-20 Pi 09:00 11:15 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-10-23 Po 08:00 09:35 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Piotr Sobański
2023-10-23 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-10-23 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-10-24 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-10-24 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-10-24 Wt 11:25 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Tomasz Fetzki
2023-10-24 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-10-25 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-10-25 Śr 13:10 14:45 Diagnoza problemów organizacji 55PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-10-25 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-10-26 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-10-26 Cz 09:45 11:20 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PK; 44PSYCH-JMS-PEW; 45PSYCH-JMS-PPOZ prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
2023-10-27 Pi 11:30 13:00 Stany Zjednoczone: historia i współczesność 2 21F-ANG-SP22; 22F-ANG-SP22; 23F-ANG-SP22 dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
2023-11-02 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-11-02 Cz 13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
2023-11-06 Po 08:00 09:35 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Piotr Sobański
2023-11-06 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-11-06 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-11-07 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-11-07 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-11-07 Wt 11:25 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Tomasz Fetzki
2023-11-07 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-11-07 Wt 15:30 17:45 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-11-07 Wt 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-11-08 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-11-08 Śr 13:10 14:45 Diagnoza problemów organizacji 55PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-11-08 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-11-08 Śr 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-11-09 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-11-09 Cz 09:45 11:20 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PK; 44PSYCH-JMS-PEW; 45PSYCH-JMS-PPOZ prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
2023-11-10 Pi 09:00 11:15 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-11-13 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-11-13 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-11-14 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-11-14 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-11-14 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-11-14 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-11-15 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-11-15 Śr 13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-11-15 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-11-16 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-11-16 Cz 13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
2023-11-20 Po 08:00 09:35 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Piotr Sobański
2023-11-20 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-11-20 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-11-21 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-11-21 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-11-21 Wt 11:25 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Tomasz Fetzki
2023-11-21 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-11-21 Wt 15:30 17:45 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-11-21 Wt 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-11-22 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-11-22 Śr 13:10 14:45 Diagnoza problemów organizacji 55PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-11-22 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-11-22 Śr 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-11-23 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-11-23 Cz 09:45 11:20 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PK; 44PSYCH-JMS-PEW; 45PSYCH-JMS-PPOZ prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
2023-11-24 Pi 09:00 11:15 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-11-27 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-11-27 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-11-28 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-11-28 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-11-28 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-11-28 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-11-29 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-11-29 Śr 13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-11-29 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-11-30 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-11-30 Cz 13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
2023-12-04 Po 08:00 09:35 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Piotr Sobański
2023-12-04 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-12-04 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-12-05 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-12-05 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-12-05 Wt 11:25 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Tomasz Fetzki
2023-12-05 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-12-05 Wt 15:30 17:45 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-12-05 Wt 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-12-06 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-12-06 Śr 13:10 14:45 Diagnoza problemów organizacji 55PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-12-06 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-12-06 Śr 18:00 20:15 Wprowadzenie do psychologii I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-12-07 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-12-07 Cz 09:45 11:20 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PK; 44PSYCH-JMS-PEW; 45PSYCH-JMS-PPOZ prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
2023-12-08 Pi 09:00 11:15 Psychologia emocji i motywacji 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron
2023-12-11 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-12-11 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-12-12 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-12-12 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-12-12 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-12-12 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-12-13 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-12-13 Śr 13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-12-13 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-12-14 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-12-14 Cz 13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
2023-12-18 Po 08:00 09:35 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Piotr Sobański
2023-12-18 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-12-18 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2023-12-19 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2023-12-19 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2023-12-19 Wt 11:25 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Tomasz Fetzki
2023-12-19 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2023-12-20 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2023-12-20 Śr 13:10 14:45 Diagnoza problemów organizacji 55PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2023-12-20 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2023-12-21 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2023-12-21 Cz 09:45 11:20 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PK; 44PSYCH-JMS-PEW; 45PSYCH-JMS-PPOZ prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
2024-01-08 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2024-01-08 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2024-01-09 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2024-01-09 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2024-01-09 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2024-01-09 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2024-01-10 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2024-01-10 Śr 13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2024-01-10 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2024-01-11 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2024-01-11 Cz 13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
2024-01-15 Po 08:00 09:35 Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Piotr Sobański
2024-01-15 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2024-01-15 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2024-01-16 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2024-01-16 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2024-01-16 Wt 11:25 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne 21RzK-SP; 22RzK-SP; 23RzK-SP dr Tomasz Fetzki
2024-01-16 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2024-01-17 Śr 08:00 09:30 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2024-01-17 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2024-01-17 Śr 11:30 13:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2024-01-17 Śr 13:10 14:45 Diagnoza problemów organizacji 55PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2024-01-17 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2024-01-18 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2024-01-18 Cz 09:45 11:20 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PK; 44PSYCH-JMS-PEW; 45PSYCH-JMS-PPOZ prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
2024-01-18 Cz 11:30 13:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2024-01-18 Cz 13:15 14:45 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2024-01-19 Pi 10:00 11:30 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2024-01-19 Pi 11:45 13:15 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2024-01-19 Pi 13:30 15:00 Psychologia międzykulturowa 31PSYCH-JMS; 32PSYCH-JMS; 33PSYCH-JMS; 34PSYCH-JMS; 35PSYCH-JMS dr Sławomir Piotr Baranowski; prof. Margarida Pocinho
2024-01-22 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2024-01-22 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2024-01-23 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2024-01-23 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2024-01-23 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2024-01-23 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2024-01-24 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2024-01-24 Śr 13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2024-01-24 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski
2024-01-25 Cz 08:00 09:30 Wstęp do socjologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP; 14RzK-SP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2024-01-25 Cz 13:15 14:40 Logika 11PSpecjal-JMS dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
2024-01-29 Po 09:45 11:15 Mity i religie świata/Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata 11DiKS-SP23; 11FP-SP23; 11LPiKŚG-SP23 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2024-01-29 Po 11:30 13:00 Polska współczesna proza fantastyczna 31LPiKŚG-SP21 prof. dr hab. Bogdan Trocha
2024-01-30 Wt 08:00 09:30 Podręczniki narracyjnych gier fabularnych 11LPiKŚG-SP23 dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
2024-01-30 Wt 09:45 11:15 Podstawy pomocy psychologicznej 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS dr Anna Mróz
2024-01-30 Wt 11:35 13:00 Wprowadzenie do socjologii 11PSpecjal-JMS dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2024-01-30 Wt 13:15 14:45 Pedagogika integracyjna i włączająca 21PSpecjal-JMS dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
2024-01-31 Śr 09:45 11:15 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ
2024-01-31 Śr 13:15 14:40 Psychologia pracy 45PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
2024-01-31 Śr 15:00 16:30 Testy inteligencji 34PSYCH-JMS/lab.8 dr Marcin Florkowski