Plan zajęć

11 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 60

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:40 11:15 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo DII
09:45 11:10 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo DI
11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo D
Wtorek
09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka D
11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka D
13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka D
14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka D
17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski D
Środa
11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ D
13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz D
16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel D
Czwartek
09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus D
11:25 13:00 Współczesne problemy psychologii 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD dr Urszula Gembara DN
13:10 14:45 Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara DN
15:00 16:35 Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara DN
Sobota
08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-22
10:30 12:45 Metodyka pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw wybranych kategorii 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-22
13:00 15:15 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-22
13:30 15:45 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych I SP PS-EW22/23 mgr Agnieszka Fetzka 2023-05-20; 2023-06-03
15:30 17:45 Metodyka edukacji zdrowotnej 31PPiW-JMN/kon.1 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-05-13
15:30 17:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 31PPiW-JMN/kon.1 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-04-15
15:30 17:45 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-22
16:00 18:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych II SP PS-EW22/23 dr Tomasz Fetzki 2023-05-20; 2023-06-03
18:00 20:15 Metodyka edukacji zdrowotnej 31PPiW-JMN/kon.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-05-13
18:00 20:15 Probacja i pomoc postpenitencjarna 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-22
18:00 20:15 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 31PPiW-JMN/kon.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-04-15
Niedziela
08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-05-21
10:30 12:45 Probacja i pomoc postpenitencjarna 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-05-21
13:00 15:15 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-05-21
15:30 17:45 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-06-04
15:30 17:45 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-05-21
18:00 20:15 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-04-16; 2023-05-21; 2023-06-04
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-03 Po 09:45 11:10 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-04-03 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-04-04 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-04 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-04 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-04 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-04 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-04-05 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-04-05 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-04-05 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-04-12 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-04-12 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-04-12 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-04-13 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-04-15 So 15:30 17:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 31PPiW-JMN/kon.1 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-04-15 So 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 31PPiW-JMN/kon.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-04-16 Ni 18:00 20:15 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-04-17 Po 09:45 11:10 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-04-17 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-04-18 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-18 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-18 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-18 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-18 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-04-19 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-04-19 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-04-19 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-04-20 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-04-20 Cz 11:25 13:00 Współczesne problemy psychologii 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD dr Urszula Gembara
2023-04-20 Cz 13:10 14:45 Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-04-20 Cz 15:00 16:35 Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-04-22 So 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-22 So 10:30 12:45 Metodyka pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw wybranych kategorii 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-22 So 13:00 15:15 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-22 So 15:30 17:45 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-22 So 18:00 20:15 Probacja i pomoc postpenitencjarna 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-24 Po 09:40 11:15 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-04-24 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-04-25 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-25 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-25 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-25 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-04-25 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-04-26 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-04-26 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-04-26 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-04-27 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-05-08 Po 09:40 11:15 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-05-08 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-05-09 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-09 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-09 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-09 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-09 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-05-10 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-05-10 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-10 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-05-11 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-05-11 Cz 11:25 13:00 Współczesne problemy psychologii 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD dr Urszula Gembara
2023-05-11 Cz 13:10 14:45 Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-05-11 Cz 15:00 16:35 Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-05-13 So 15:30 17:45 Metodyka edukacji zdrowotnej 31PPiW-JMN/kon.1 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-05-13 So 18:00 20:15 Metodyka edukacji zdrowotnej 31PPiW-JMN/kon.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-05-15 Po 09:40 11:15 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-05-15 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-05-16 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-16 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-16 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-16 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-16 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-05-17 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-05-17 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-17 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-05-18 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-05-20 So 13:30 15:45 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych I SP PS-EW22/23 mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-20 So 16:00 18:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych II SP PS-EW22/23 dr Tomasz Fetzki
2023-05-21 Ni 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-05-21 Ni 10:30 12:45 Probacja i pomoc postpenitencjarna 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-05-21 Ni 13:00 15:15 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-05-21 Ni 15:30 17:45 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-05-21 Ni 18:00 20:15 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-05-22 Po 09:40 11:15 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-05-22 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-05-23 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-23 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-23 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-23 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-23 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-05-24 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-05-24 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-24 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-05-25 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-05-25 Cz 11:25 13:00 Współczesne problemy psychologii 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD dr Urszula Gembara
2023-05-25 Cz 13:10 14:45 Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-05-25 Cz 15:00 16:35 Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-05-29 Po 09:40 11:15 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-05-29 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-05-30 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-30 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-30 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-30 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-05-30 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-05-31 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-05-31 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-05-31 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-06-01 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-06-03 So 13:30 15:45 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych I SP PS-EW22/23 mgr Agnieszka Fetzka
2023-06-03 So 16:00 18:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych II SP PS-EW22/23 dr Tomasz Fetzki
2023-06-04 Ni 15:30 17:45 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-06-04 Ni 18:00 20:15 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-06-05 Po 09:40 11:15 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-06-05 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-06-06 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-06 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-06 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-06 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-06 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-06-07 Śr 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-06-07 Śr 11:25 13:00 Współczesne problemy psychologii 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD dr Urszula Gembara
2023-06-07 Śr 13:10 14:45 Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-06-07 Śr 15:00 16:35 Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-06-12 Po 09:40 11:15 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-06-12 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-06-13 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-13 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-13 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-13 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-13 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-06-14 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-06-14 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-06-14 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-06-15 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-06-19 Po 09:45 11:10 Partycypacja społeczna 31SOC-SP/OSL dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-06-19 Po 11:30 13:00 Makrostruktury społeczne 21SOC-SP dr Anna Mielczarek-Żejmo
2023-06-20 Wt 09:45 11:15 Psychologia zdrowia 34PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-20 Wt 11:30 13:00 Psychologia zdrowia 31PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-20 Wt 13:15 14:45 Psychologia zdrowia 35PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-20 Wt 14:55 16:25 Psychologia zdrowia 33PSYCH-JMS mgr Joanna Kocąka
2023-06-20 Wt 17:00 17:45 Konsultacje   mgr Mariusz Suchodolski
2023-06-21 Śr 11:30 13:00 Procesy zmiany społecznej 21SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
2023-06-21 Śr 13:15 14:45 Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną 21PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-06-21 Śr 16:45 19:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku 35PSYCH-JMS dr Łukasz Nikel
2023-06-22 Cz 09:00 10:30 Zachowania organizacyjne 54PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2023-06-22 Cz 11:25 13:00 Współczesne problemy psychologii 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD dr Urszula Gembara
2023-06-22 Cz 13:10 14:45 Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara
2023-06-22 Cz 15:00 16:35 Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji 51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PK; 53PSYCH-JMS-PEW; 54PSYCH-JMS-PPOZ dr Urszula Gembara