Plan zajęć

51 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 60

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Wtorek
08:00 09:35 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz DN
09:45 11:10 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 13RzK-SP dr Andrzej Zygadło DP
09:45 11:15 Sexuality Education 11 grupa Erasmus dr Joanna Dec-Pietrowska 2023-04-18; 2023-05-09; 2023-05-23
11:25 13:00 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz DN
11:35 13:00 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW; 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło DP
13:10 14:45 Psychologia Internetu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz DN
13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło DP
15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ DP
15:00 16:35 Podstawy coachingu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz DN
16:40 18:15 Psychologia sądowa 42PSYCH-JMS-PK dr Krzysztof Dziadkiewicz DN
Środa
08:00 09:25 Kryminologia 21PED-RzTS-SD dr Ernest Magda DP
09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda D
15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda D
16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda D
18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda D
Czwartek
08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło D
09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło D
13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło DP
Piątek
15:30 17:45 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-NP; 12RzK-NP dr Andrzej Zygadło 2023-04-21; 2023-06-16
Sobota
08:00 10:15 Proseminarium 21PED-RzPK-NP dr Andrzej Zygadło 2023-04-15; 2023-05-20; 2023-06-03
09:30 11:45 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-NP dr Andrzej Zygadło 2023-04-22; 2023-06-17
10:30 12:45 Socjoterapia 21PED-RzPK-NP dr Andrzej Zygadło 2023-04-15; 2023-05-20; 2023-06-03
12:00 14:15 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-NP dr Andrzej Zygadło 2023-04-22; 2023-06-17
13:00 15:15 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-05-20
13:00 15:15 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-NP dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-15
15:30 17:45 Probacja i pomoc postpenitencjarna 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-05-20
15:30 17:45 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-15
18:00 20:15 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-15
Niedziela
08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-POWiP-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-05-14
08:00 10:15 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda 2023-04-16
10:30 12:45 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-NP dr Ernest Magda 2023-04-16; 2023-05-14
10:30 12:45 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-ND dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 2023-06-04
13:00 15:15 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 2023-06-04
13:00 15:15 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda 2023-04-16
13:00 15:15 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda 2023-05-14
13:00 15:15 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda 2023-05-21
15:30 17:45 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-POWiP-ND dr Monika Kaczmarczyk 2023-04-16
15:30 17:45 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-NP dr Ernest Magda 2023-05-21
18:00 20:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-NP dr Ernest Magda 2023-05-21
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-04 Wt 08:00 09:35 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-04 Wt 11:25 13:00 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-04 Wt 13:10 14:45 Psychologia Internetu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-04 Wt 15:00 16:35 Podstawy coachingu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-04 Wt 16:40 18:15 Psychologia sądowa 42PSYCH-JMS-PK dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-05 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-04-05 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-05 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-05 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-12 Śr 08:00 09:25 Kryminologia 21PED-RzTS-SD dr Ernest Magda
2023-04-12 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-04-12 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-12 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-12 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-13 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-13 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-13 Cz 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-04-15 So 08:00 10:15 Proseminarium 21PED-RzPK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-04-15 So 10:30 12:45 Socjoterapia 21PED-RzPK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-04-15 So 13:00 15:15 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-15 So 15:30 17:45 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-15 So 18:00 20:15 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-16 Ni 08:00 10:15 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2023-04-16 Ni 10:30 12:45 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2023-04-16 Ni 15:30 17:45 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-POWiP-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-04-18 Wt 08:00 09:35 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-18 Wt 09:45 11:15 Sexuality Education 11 grupa Erasmus dr Joanna Dec-Pietrowska
2023-04-18 Wt 11:25 13:00 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-18 Wt 13:10 14:45 Psychologia Internetu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-18 Wt 15:00 16:35 Podstawy coachingu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-18 Wt 16:40 18:15 Psychologia sądowa 42PSYCH-JMS-PK dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-04-19 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-04-19 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-19 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-19 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-20 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-20 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-21 Pi 15:30 17:45 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-NP; 12RzK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-04-22 So 09:30 11:45 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-04-22 So 12:00 14:15 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-04-25 Wt 09:45 11:10 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 13RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-25 Wt 11:35 13:00 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW; 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-04-25 Wt 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-04-25 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
2023-04-26 Śr 08:00 09:25 Kryminologia 21PED-RzTS-SD dr Ernest Magda
2023-04-26 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-04-26 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-26 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-26 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-04-27 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-27 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-04-27 Cz 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-05-09 Wt 08:00 09:35 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-09 Wt 09:45 11:15 Sexuality Education 11 grupa Erasmus dr Joanna Dec-Pietrowska
2023-05-09 Wt 11:25 13:00 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-09 Wt 13:10 14:45 Psychologia Internetu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-09 Wt 15:00 16:35 Podstawy coachingu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-09 Wt 16:40 18:15 Psychologia sądowa 42PSYCH-JMS-PK dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-10 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-05-10 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-10 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-10 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-11 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-11 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-14 Ni 08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-POWiP-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-05-14 Ni 10:30 12:45 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2023-05-14 Ni 13:00 15:15 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2023-05-16 Wt 09:45 11:10 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 13RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-16 Wt 11:35 13:00 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW; 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-05-16 Wt 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-05-16 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
2023-05-17 Śr 08:00 09:25 Kryminologia 21PED-RzTS-SD dr Ernest Magda
2023-05-17 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-05-17 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-17 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-17 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-18 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-18 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-18 Cz 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-05-20 So 08:00 10:15 Proseminarium 21PED-RzPK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-05-20 So 10:30 12:45 Socjoterapia 21PED-RzPK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-05-20 So 13:00 15:15 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP dr Monika Kaczmarczyk
2023-05-20 So 15:30 17:45 Probacja i pomoc postpenitencjarna 21PED-RzTS-ND dr Monika Kaczmarczyk
2023-05-21 Ni 13:00 15:15 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2023-05-21 Ni 15:30 17:45 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2023-05-21 Ni 18:00 20:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2023-05-23 Wt 08:00 09:35 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-23 Wt 09:45 11:15 Sexuality Education 11 grupa Erasmus dr Joanna Dec-Pietrowska
2023-05-23 Wt 11:25 13:00 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-23 Wt 13:10 14:45 Psychologia Internetu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-23 Wt 15:00 16:35 Podstawy coachingu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-23 Wt 16:40 18:15 Psychologia sądowa 42PSYCH-JMS-PK dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-05-24 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-05-24 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-24 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-24 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-25 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-25 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-30 Wt 09:45 11:10 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 13RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-05-30 Wt 11:35 13:00 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW; 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-05-30 Wt 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-05-30 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
2023-05-31 Śr 08:00 09:25 Kryminologia 21PED-RzTS-SD dr Ernest Magda
2023-05-31 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-05-31 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-31 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-05-31 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-06-01 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-01 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-01 Cz 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-06-03 So 08:00 10:15 Proseminarium 21PED-RzPK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-06-03 So 10:30 12:45 Socjoterapia 21PED-RzPK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-ND dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
2023-06-04 Ni 13:00 15:15 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
2023-06-06 Wt 08:00 09:35 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-06-06 Wt 11:25 13:00 Psychologia społeczna 21PSocjalna-SP dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-06-06 Wt 13:10 14:45 Psychologia Internetu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-06-06 Wt 15:00 16:35 Podstawy coachingu 45PSYCH-JMS-PPOZ dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-06-06 Wt 16:40 18:15 Psychologia sądowa 42PSYCH-JMS-PK dr Krzysztof Dziadkiewicz
2023-06-07 Śr 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-07 Śr 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-13 Wt 09:45 11:10 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 13RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-13 Wt 11:35 13:00 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW; 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-06-13 Wt 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-06-13 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
2023-06-14 Śr 08:00 09:25 Kryminologia 21PED-RzTS-SD dr Ernest Magda
2023-06-14 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-06-14 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-06-14 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-06-14 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-06-15 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-15 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-15 Cz 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-06-16 Pi 15:30 17:45 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-NP; 12RzK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-06-17 So 09:30 11:45 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 12RzK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-06-17 So 12:00 14:15 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 11RzK-NP dr Andrzej Zygadło
2023-06-20 Wt 09:45 11:10 Historia i rozwój instytucji resocjalizacyjnych 13RzK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-20 Wt 11:35 13:00 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW; 44PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-06-20 Wt 13:15 14:40 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji 43PSYCH-JMS-PEW dr Andrzej Zygadło
2023-06-20 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
2023-06-21 Śr 09:45 11:15 Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 21PED-RzPK-SP dr Ernest Magda
2023-06-21 Śr 15:30 16:40 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-06-21 Śr 16:45 17:55 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-06-21 Śr 18:00 19:10 Podstawy działalności kuratora sądowego 31PED-RESO-SP dr Ernest Magda
2023-06-22 Cz 08:00 09:30 Proseminarium 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło
2023-06-22 Cz 09:45 11:15 Socjoterapia 21PED-RzPK-SP dr Andrzej Zygadło