Plan zajęć

231 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 26

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska D
11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska D
13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska D
Wtorek
08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.1
10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.2
13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.3
15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz D
Środa
08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DP
08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DN
09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad D
13:05 14:55 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DN
13:10 14:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ DP
Czwartek
08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń D
09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń D
11:25 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń DN
11:35 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń DP
13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas D
15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas D
Sobota
08:00 10:15 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-04-22; 2023-06-17
08:00 10:15 Granice tolerancji wobec zachowań patologicznych i przestępczych 31PED-RESO-NP dr Magdalena Zdaniewicz 2023-06-03
08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.2; 22PED-EPiW-ND/sem.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-04-15; 2023-05-13
08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-05-20
10:30 12:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-05-13; 2023-06-03
10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-06-17
10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-04-22; 2023-05-20
13:00 15:15 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-05-13; 2023-06-03
13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-04-22
13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-06-17
15:30 17:45 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-06-03
15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-05-20
15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-04-15
18:00 20:15 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-06-03
18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-04-15
Niedziela
10:30 12:45 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-NP mgr Adam Stankiewicz 2023-05-14
13:00 15:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-04-16
15:30 17:45 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-04-16
15:30 17:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 31PPiW-JMN/kon.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-06-04
18:00 20:15 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ 2023-04-16
18:00 20:15 Seminarium II 41PPiW-JMN/sem.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-05-21
18:00 20:15 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 31PPiW-JMN/kon.1 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-06-04
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-03 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-04-03 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-04-03 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-04-04 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-04-04 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-04-04 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-04-04 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-04-05 Śr 08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-05 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-04-05 Śr 13:05 14:55 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-12 Śr 08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-12 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-04-12 Śr 13:10 14:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-13 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-13 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-13 Cz 11:35 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-13 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-04-13 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-04-15 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.2; 22PED-EPiW-ND/sem.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-04-15 So 15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-15 So 18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-16 Ni 15:30 17:45 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-16 Ni 18:00 20:15 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-17 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-04-17 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-04-17 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-04-18 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-04-18 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-04-18 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-04-18 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-04-19 Śr 08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-19 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-04-19 Śr 13:05 14:55 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-20 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-20 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-20 Cz 11:25 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-20 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-04-20 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-04-22 So 08:00 10:15 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-22 So 10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-22 So 13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-24 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-04-24 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-04-24 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-04-25 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-04-25 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-04-25 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-04-25 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-04-26 Śr 08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-26 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-04-26 Śr 13:10 14:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-04-27 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-27 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-27 Cz 11:35 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-04-27 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-04-27 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-05-08 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-05-08 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-05-08 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-05-09 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-05-09 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-05-09 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-05-09 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-10 Śr 08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-10 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-05-10 Śr 13:05 14:55 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-11 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-11 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-11 Cz 11:25 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-11 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-05-11 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-05-13 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.2; 22PED-EPiW-ND/sem.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-05-13 So 10:30 12:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-13 So 13:00 15:15 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-14 Ni 10:30 12:45 Wybrane aspekty kryminologii 31PED-RESO-NP mgr Adam Stankiewicz
2023-05-15 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-05-15 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-05-15 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-05-16 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-05-16 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-05-16 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-05-16 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-17 Śr 08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-17 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-05-17 Śr 13:10 14:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-18 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-18 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-18 Cz 11:35 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-18 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-05-18 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-05-20 So 08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-20 So 10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-20 So 15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-21 Ni 18:00 20:15 Seminarium II 41PPiW-JMN/sem.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-05-22 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-05-22 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-05-22 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-05-23 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-05-23 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-05-23 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-05-23 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-24 Śr 08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-24 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-05-24 Śr 13:05 14:55 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-25 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-25 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-25 Cz 11:25 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-05-25 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-05-25 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-05-29 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-05-29 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-05-29 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-05-30 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-05-30 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-05-30 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-05-30 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-05-31 Śr 08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-05-31 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-05-31 Śr 13:10 14:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-01 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-01 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-01 Cz 11:35 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-01 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-06-01 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-06-03 So 08:00 10:15 Granice tolerancji wobec zachowań patologicznych i przestępczych 31PED-RESO-NP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-06-03 So 10:30 12:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-03 So 13:00 15:15 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-03 So 15:30 17:45 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-03 So 18:00 20:15 Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-04 Ni 15:30 17:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 31PPiW-JMN/kon.2 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-06-04 Ni 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 31PPiW-JMN/kon.1 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-06-05 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-06-05 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-06-05 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-06-06 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-06-06 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-06-06 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-06-06 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-07 Śr 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-07 Śr 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-07 Śr 11:25 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-07 Śr 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-06-07 Śr 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-06-12 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-06-12 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-06-12 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-06-13 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-06-13 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-06-13 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-06-13 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-14 Śr 08:00 09:25 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-14 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-06-14 Śr 13:10 14:45 Edukacja dla przedsiębiorczości 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-15 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-15 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-15 Cz 11:35 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-15 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-06-15 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas
2023-06-17 So 08:00 10:15 Etapy i metody nauki czytania i pisania 21PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-17 So 10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.1 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-17 So 13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN/kon.2 dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-19 Po 09:45 11:15 Język niemiecki I 11SOC-SP mgr Beata Łapanowska
2023-06-19 Po 11:30 13:00 Język niemiecki 11PED-LOG-SD; 11PED-RzTS-SD mgr Beata Łapanowska
2023-06-19 Po 13:10 14:45 Język niemiecki 2 11PSpecjal-JMS mgr Beata Łapanowska
2023-06-20 Wt 08:00 10:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-06-20 Wt 10:30 12:45 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-06-20 Wt 13:00 15:15 Język angielski IV 21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS; 24PSYCH-JMS; 25PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-06-20 Wt 15:20 16:50 REZERWACJA   dr Anna Korlak-Łukasiewicz
2023-06-21 Śr 08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 21PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-21 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Dariusz Nowosad
2023-06-21 Śr 13:05 14:55 Literatura dla dzieci 41PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
2023-06-22 Cz 08:55 09:40 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-22 Cz 09:45 11:15 Zarządzanie projektami społecznymi 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-22 Cz 11:25 13:00 Wpływ społeczny 11ProjektSp-SD dr Dorota Bazuń
2023-06-22 Cz 13:15 15:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP mgr Jolanta Wojtas
2023-06-22 Cz 15:31 16:15 Konsultacje   mgr Jolanta Wojtas