Plan zajęć

324 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka D
09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka D
11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka D
Wtorek
08:00 11:50 Podstawy psychologii 21ŻCiD-SP dr Anna Mróz 2023-04-25; 2023-06-13
15:00 16:25 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj DP
15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej 21PSpecjal-JMS dr Lidia Wawryk DN
16:35 18:00 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj DP
Środa
08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ DP
09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt D
11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt D
13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt D
Czwartek
08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka D
gr.1
09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka D
gr.2
Sobota
08:00 10:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.2 dr Klaudia Kasowska 2023-04-22
08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2023-04-15; 2023-05-13; 2023-05-20
10:30 12:45 Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.2 dr Klaudia Kasowska 2023-06-03
10:30 12:45 Pedagogika przedszkolna 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-04-22
10:30 12:45 Proseminarium 21PED-LOG-NP dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 2023-04-15
10:30 12:45 Współpraca w grupie i środowisku 31PPiW-JMN/ćw.1 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ 2023-05-20
13:00 15:15 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci 41PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-06-17
13:00 15:15 Pedagogika przedszkolna 11PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-04-22; 2023-06-03
15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska 2023-04-22; 2023-06-17
15:30 17:45 Pedagogika przedszkolna 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-06-03
18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.2 dr Klaudia Kasowska 2023-06-17
18:00 20:15 Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska 2023-06-03
Niedziela
08:00 10:15 Kultura edukacji 21PED-POWiP-NP dr Iwona Banach 2023-05-21
08:00 10:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska 2023-05-14
10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.2 dr Klaudia Kasowska 2023-05-14
10:30 12:45 Metodyka wychowania w resocjalizacji 11RzK-NP dr Iwona Banach 2023-04-16; 2023-05-21; 2023-06-04
13:00 15:15 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci 41PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-04-23
13:00 15:15 Metodyka wychowania w resocjalizacji 12RzK-NP dr Iwona Banach 2023-04-16; 2023-05-21; 2023-06-04
13:00 15:15 Pedagogika przedszkolna 11PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-05-14
15:30 17:45 Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska 2023-04-23
15:30 17:45 Pedagogika przedszkolna 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska 2023-05-14
15:30 17:45 Teoria wychowania 12PPiW-JMN dr Iwona Banach 2023-04-16
zajęcia z 25.03.2023
18:00 20:15 Kultura edukacji 21PED-POWiP-NP dr Iwona Banach 2023-04-16
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-03 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-03 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-03 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-04 Wt 15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej 21PSpecjal-JMS dr Lidia Wawryk
2023-04-05 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-04-05 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-04-05 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-04-12 Śr 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
2023-04-12 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-04-12 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-04-12 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-04-13 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-04-13 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-04-15 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2023-04-15 So 10:30 12:45 Proseminarium 21PED-LOG-NP dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2023-04-16 Ni 10:30 12:45 Metodyka wychowania w resocjalizacji 11RzK-NP dr Iwona Banach
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Metodyka wychowania w resocjalizacji 12RzK-NP dr Iwona Banach
2023-04-16 Ni 15:30 17:45 Teoria wychowania 12PPiW-JMN dr Iwona Banach
zajęcia z 25.03.2023
2023-04-16 Ni 18:00 20:15 Kultura edukacji 21PED-POWiP-NP dr Iwona Banach
2023-04-17 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-17 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-17 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-18 Wt 15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej 21PSpecjal-JMS dr Lidia Wawryk
2023-04-19 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-04-19 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-04-19 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-04-20 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-04-20 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-04-22 So 08:00 10:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.2 dr Klaudia Kasowska
2023-04-22 So 10:30 12:45 Pedagogika przedszkolna 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-04-22 So 13:00 15:15 Pedagogika przedszkolna 11PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-04-22 So 15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska
2023-04-23 Ni 13:00 15:15 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci 41PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-04-23 Ni 15:30 17:45 Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska
2023-04-24 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-24 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-24 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-04-25 Wt 08:00 11:50 Podstawy psychologii 21ŻCiD-SP dr Anna Mróz
2023-04-25 Wt 15:00 16:25 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-04-25 Wt 16:35 18:00 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-04-26 Śr 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
2023-04-26 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-04-26 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-04-26 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-04-27 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-04-27 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-05-08 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-08 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-08 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-09 Wt 15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej 21PSpecjal-JMS dr Lidia Wawryk
2023-05-10 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-05-10 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-05-10 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-05-11 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-05-11 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-05-13 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2023-05-14 Ni 08:00 10:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska
2023-05-14 Ni 10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.2 dr Klaudia Kasowska
2023-05-14 Ni 13:00 15:15 Pedagogika przedszkolna 11PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-05-14 Ni 15:30 17:45 Pedagogika przedszkolna 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-05-15 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-15 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-15 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-16 Wt 15:00 16:25 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-05-16 Wt 16:35 18:00 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-05-17 Śr 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
2023-05-17 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-05-17 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-05-17 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-05-18 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-05-18 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-05-20 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-EPiW-ND/sem.3; 22PED-EPiW-ND/sem.3 dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2023-05-20 So 10:30 12:45 Współpraca w grupie i środowisku 31PPiW-JMN/ćw.1 dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
2023-05-21 Ni 08:00 10:15 Kultura edukacji 21PED-POWiP-NP dr Iwona Banach
2023-05-21 Ni 10:30 12:45 Metodyka wychowania w resocjalizacji 11RzK-NP dr Iwona Banach
2023-05-21 Ni 13:00 15:15 Metodyka wychowania w resocjalizacji 12RzK-NP dr Iwona Banach
2023-05-22 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-22 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-22 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-23 Wt 15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej 21PSpecjal-JMS dr Lidia Wawryk
2023-05-24 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-05-24 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-05-24 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-05-25 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-05-25 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-05-29 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-29 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-29 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-05-30 Wt 15:00 16:25 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-05-30 Wt 16:35 18:00 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-05-31 Śr 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
2023-05-31 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-05-31 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-05-31 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-06-01 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-06-01 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-06-03 So 10:30 12:45 Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.2 dr Klaudia Kasowska
2023-06-03 So 13:00 15:15 Pedagogika przedszkolna 11PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-06-03 So 15:30 17:45 Pedagogika przedszkolna 12PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-06-03 So 18:00 20:15 Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Metodyka wychowania w resocjalizacji 11RzK-NP dr Iwona Banach
2023-06-04 Ni 13:00 15:15 Metodyka wychowania w resocjalizacji 12RzK-NP dr Iwona Banach
2023-06-05 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-05 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-05 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-06 Wt 15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej 21PSpecjal-JMS dr Lidia Wawryk
2023-06-07 Śr 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-06-07 Śr 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-06-12 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-12 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-12 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-13 Wt 08:00 11:50 Podstawy psychologii 21ŻCiD-SP dr Anna Mróz
2023-06-13 Wt 15:00 16:25 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-06-13 Wt 16:35 18:00 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-06-14 Śr 08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I 21PED-LOG-SP dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
2023-06-14 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-06-14 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-06-14 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-06-15 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-06-15 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2
2023-06-17 So 13:00 15:15 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci 41PPiW-JMN dr Klaudia Kasowska
2023-06-17 So 15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.1 dr Klaudia Kasowska
2023-06-17 So 18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 31PPiW-JMN/kon.2 dr Klaudia Kasowska
2023-06-19 Po 08:00 09:30 Język angielski III 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RzPK-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-19 Po 09:50 11:35 Język angielski 4 21PSpecjal-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-19 Po 11:40 13:10 Język angielski IV 21PSocjalna-SP mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2023-06-20 Wt 15:00 16:25 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-06-20 Wt 16:35 18:00 Systemy pomocy społecznej na świecie 21PED-PSiS-SD dr Marcin Szumigraj
2023-06-21 Śr 09:45 11:15 Język angielski I 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-06-21 Śr 11:30 13:00 Język angielski 1 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP mgr Beata Burchardt
2023-06-21 Śr 13:15 14:45 Język angielski I 11PED-LiTP-SP; 11PED-POWiP-SP mgr Beata Burchardt
2023-06-22 Cz 08:00 09:30 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.1
2023-06-22 Cz 09:45 11:15 Język angielski II 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
gr.2