Plan zajęć

334 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.1
09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.2
11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.3
13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt D
15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt D
Wtorek
08:00 09:35 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ DP
09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ DN
09:45 11:20 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ DP
11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ DN
13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska DN
13:15 14:50 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska DP
15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska D
Środa
08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ D
09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ D
13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz D
15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz D
16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński 2023-10-04; 2023-10-18; 2023-10-25; 2023-11-08; 2023-11-22; 2023-11-29; 2023-12-06; 2023-12-13; 2023-12-20; 2024-01-10; 2024-01-17; 2024-01-24; 2024-01-31
18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński 2023-10-04; 2023-10-18; 2023-10-25; 2023-11-08; 2023-11-22; 2023-11-29; 2023-12-06; 2023-12-13; 2023-12-20; 2024-01-10; 2024-01-17; 2024-01-24; 2024-01-31
Czwartek
08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska D
11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński 2023-10-05; 2023-10-26; 2023-11-02; 2023-11-09; 2023-11-23; 2023-11-30; 2023-12-07; 2023-12-14; 2023-12-21; 2024-01-11; 2024-01-18; 2024-01-25
13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński 2023-10-05; 2023-10-26; 2023-11-02; 2023-11-09; 2023-11-23; 2023-11-30; 2023-12-07; 2023-12-14; 2023-12-21; 2024-01-11; 2024-01-18; 2024-01-25
15:00 16:30 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński 2023-10-26; 2023-11-23
zajęcia z 11.10 i 15.11. 2023
15:00 16:30 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński 2023-11-02; 2023-11-09; 2023-11-30
zajęcia z 11.10, 19.10 i 16.11.2023
Sobota
08:00 08:45 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-07
08:00 10:15 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-21
08:00 10:15 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-11-04; 2023-12-09
08:45 10:15 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-11-18; 2023-11-25; 2023-12-02
08:50 10:20 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-07
10:30 12:45 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-11-04; 2023-12-09
10:30 12:45 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-21
13:00 15:15 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-12-02
15:30 17:00 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-21; 2023-12-09
15:30 17:45 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-07
15:30 17:45 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-12-02
15:30 17:45 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-11-04; 2023-11-18; 2023-11-25
16:15 17:45 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2024-01-13; 2024-01-27
18:00 19:30 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-21; 2023-11-18; 2023-11-25; 2023-12-02; 2023-12-09
18:00 19:30 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-11-04
18:00 20:15 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-07
18:00 20:15 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2024-01-13; 2024-01-27
19:35 20:20 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-11-04
Niedziela
09:00 13:00 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób ze szczególnymi uzdolnieniami SP PS-EW22/23 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-12-03; 2024-01-14
09:00 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne - szczególne uzdolnienia SP PS-EW22/23 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 2023-10-08; 2023-11-05
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-10-02 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-10-02 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-10-02 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-10-02 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-10-02 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-10-03 Wt 09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-03 Wt 11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-03 Wt 13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-10-03 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-10-04 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-04 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-04 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-10-04 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-10-04 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-04 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-05 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-10-05 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-05 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-07 So 08:00 08:45 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-07 So 08:50 10:20 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-07 So 15:30 17:45 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-07 So 18:00 20:15 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-08 Ni 09:00 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne - szczególne uzdolnienia SP PS-EW22/23 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-09 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-10-09 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-10-09 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-10-09 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-10-09 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-10-10 Wt 08:00 09:35 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-10 Wt 09:45 11:20 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-10 Wt 13:15 14:50 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-10-10 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-10-11 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-11 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-11 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-10-11 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-10-12 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-10-16 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-10-16 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-10-16 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-10-16 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-10-16 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-10-17 Wt 09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-17 Wt 11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-17 Wt 13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-10-17 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-10-18 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-18 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-18 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-10-18 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-10-18 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-18 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-19 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-10-21 So 08:00 10:15 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-21 So 10:30 12:45 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-21 So 15:30 17:00 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-21 So 18:00 19:30 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-23 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-10-23 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-10-23 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-10-23 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-10-23 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-10-24 Wt 08:00 09:35 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-24 Wt 09:45 11:20 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-24 Wt 13:15 14:50 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-10-24 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-10-25 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-25 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-10-25 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-10-25 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-10-25 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-25 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-26 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-10-26 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-26 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-10-26 Cz 15:00 16:30 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
zajęcia z 11.10 i 15.11. 2023
2023-11-02 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-02 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-02 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-02 Cz 15:00 16:30 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
zajęcia z 11.10, 19.10 i 16.11.2023
2023-11-04 So 08:00 10:15 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-04 So 10:30 12:45 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-04 So 15:30 17:45 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-04 So 18:00 19:30 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-04 So 19:35 20:20 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-05 Ni 09:00 13:00 Specjalne potrzeby edukacyjne - szczególne uzdolnienia SP PS-EW22/23 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-06 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-11-06 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-11-06 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-11-06 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-11-06 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-11-07 Wt 08:00 09:35 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-07 Wt 09:45 11:20 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-07 Wt 13:15 14:50 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-07 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-11-08 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-08 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-08 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-11-08 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-11-08 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-08 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-09 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-09 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-09 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-09 Cz 15:00 16:30 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
zajęcia z 11.10, 19.10 i 16.11.2023
2023-11-13 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-11-13 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-11-13 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-11-13 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-11-13 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-11-14 Wt 09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-14 Wt 11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-14 Wt 13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-14 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-11-15 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-15 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-15 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-11-15 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-11-16 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-18 So 08:45 10:15 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-18 So 15:30 17:45 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-18 So 18:00 19:30 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-20 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-11-20 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-11-20 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-11-20 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-11-20 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-11-21 Wt 08:00 09:35 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-21 Wt 09:45 11:20 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-21 Wt 13:15 14:50 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-21 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-11-22 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-22 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-22 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-11-22 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-11-22 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-22 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-23 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-23 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-23 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-23 Cz 15:00 16:30 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
zajęcia z 11.10 i 15.11. 2023
2023-11-25 So 08:45 10:15 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-25 So 15:30 17:45 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-25 So 18:00 19:30 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-27 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-11-27 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-11-27 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-11-27 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-11-27 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-11-28 Wt 09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-28 Wt 11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-28 Wt 13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-28 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-11-29 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-29 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-11-29 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-11-29 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-11-29 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-29 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-30 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-11-30 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-30 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-11-30 Cz 15:00 16:30 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
zajęcia z 11.10, 19.10 i 16.11.2023
2023-12-02 So 08:45 10:15 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-02 So 13:00 15:15 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-02 So 15:30 17:45 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-02 So 18:00 19:30 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-03 Ni 09:00 13:00 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób ze szczególnymi uzdolnieniami SP PS-EW22/23 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-04 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-12-04 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-12-04 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-12-04 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-12-04 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-12-05 Wt 08:00 09:35 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-05 Wt 09:45 11:20 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-05 Wt 13:15 14:50 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-12-05 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-12-06 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-06 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-06 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-12-06 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-12-06 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-06 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-07 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-12-07 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-07 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-09 So 08:00 10:15 Pedagogika wczesnoszkolna 22PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-09 So 10:30 12:45 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMN dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-09 So 15:30 17:00 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-09 So 18:00 19:30 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-11 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-12-11 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-12-11 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-12-11 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-12-11 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-12-12 Wt 09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-12 Wt 11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-12 Wt 13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-12-12 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-12-13 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-13 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-13 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-12-13 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-12-13 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-13 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-14 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-12-14 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-14 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-18 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2023-12-18 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2023-12-18 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2023-12-18 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-12-18 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2023-12-19 Wt 08:00 09:35 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-19 Wt 09:45 11:20 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-19 Wt 13:15 14:50 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-12-19 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-12-20 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-20 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2023-12-20 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2023-12-20 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2023-12-20 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-20 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-21 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-12-21 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2023-12-21 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-08 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2024-01-08 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2024-01-08 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2024-01-08 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2024-01-08 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2024-01-09 Wt 09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-09 Wt 11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-09 Wt 13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2024-01-09 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2024-01-10 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-10 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-10 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2024-01-10 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2024-01-10 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-10 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-11 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2024-01-11 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-11 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-13 So 16:15 17:45 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-13 So 18:00 20:15 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-14 Ni 09:00 13:00 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób ze szczególnymi uzdolnieniami SP PS-EW22/23 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-15 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2024-01-15 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2024-01-15 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2024-01-15 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2024-01-15 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2024-01-16 Wt 08:00 09:35 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-16 Wt 09:45 11:20 Twórczy pedagogicznie nauczyciel 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-16 Wt 13:15 14:50 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2024-01-16 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2024-01-17 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-17 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-17 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2024-01-17 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2024-01-17 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-17 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-18 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2024-01-18 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-18 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-22 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2024-01-22 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2024-01-22 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2024-01-22 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2024-01-22 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2024-01-23 Wt 09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-23 Wt 11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-23 Wt 13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2024-01-23 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2024-01-24 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-24 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-24 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2024-01-24 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2024-01-24 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-24 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-25 Cz 08:00 11:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2024-01-25 Cz 11:30 13:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 14RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-25 Cz 13:15 14:45 Podstawy komunikacji i kultury języka 12RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-27 So 16:15 17:45 Seminarium III 51PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-27 So 18:00 20:15 Seminarium I 41PPiW-JMN/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-29 Po 08:00 09:30 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2024-01-29 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2024-01-29 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2024-01-29 Po 13:15 14:45 Język angielski IV 31PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2024-01-29 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2024-01-30 Wt 09:45 11:10 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-30 Wt 11:15 12:40 Pedagogika wczesnoszkolna 21PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-30 Wt 13:15 14:40 Innowacje wspierające rozwój dziecka 51PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2024-01-30 Wt 15:00 16:30 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2024-01-31 Śr 08:00 09:30 Seminarium I 41PPiW-JMS/sem.1 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-31 Śr 09:45 11:15 Seminarium III 51PPiW-JMS dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
2024-01-31 Śr 13:15 14:45 Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień 31PED-RzPK-SP dr Magdalena Zdaniewicz
2024-01-31 Śr 15:00 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 21PED-LOG-SD; 21PED-RzTS-SD dr Magdalena Zdaniewicz
2024-01-31 Śr 16:45 18:15 Podstawy komunikacji i kultury języka 11RzK-SP mgr Jakub Niewiński
2024-01-31 Śr 18:30 20:00 Podstawy komunikacji i kultury języka 13RzK-SP mgr Jakub Niewiński