Plan zajęć

345 A-16

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
11:30 13:00 Technologie informacyjne 11SOC-SP/lab. a mgr inż. Maciej Jackowski D
13:15 14:45 Technologie informacyjne 11PSocjalna-SP mgr inż. Maciej Jackowski D
15:00 16:30 Grafika komputerowa 21DiKS-SD20; 21FP-SD20 mgr inż. Maciej Jackowski D
specj. dziennikarstwo internetowe
Wtorek
09:45 11:15 Technologie informacyjne 14PSYCH-JMS/lab2 dr Jacek Jędryczkowski D
11:30 13:00 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski D
13:15 14:45 Informatyka 12PPiW-JMS/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski D
15:00 16:30 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.2; 12PPiW-JMS/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski D
Środa
08:00 09:30 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31DiKS-SP19 dr Jacek Jędryczkowski D
specj. broker informacji
09:45 11:15 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31FP-SP19; 31LPiKŚG-SP19 dr Jacek Jędryczkowski D
specj. broker informacji
15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-POWiP-SD dr Jacek Jędryczkowski DN
15:00 16:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-SD dr Jacek Jędryczkowski DP
Czwartek
09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-PSiS-SD dr Jacek Jędryczkowski DP
11:25 13:00 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-RzTS-SD dr Jacek Jędryczkowski DP
13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-LOG-SD dr Jacek Jędryczkowski DP
Sobota
08:00 10:15 Informatyka 11PPiW-JMN/lab.2; 12PPiW-JMN/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski 2022-01-15
09:00 12:00 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-18
10:30 12:45 Informatyka 12PPiW-JMN/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski 2022-01-15
13:30 15:45 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski 2022-01-15
15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 12PED-EPiW-ND/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-11
16:00 18:15 Informatyka 11PPiW-JMN/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski 2022-01-15
18:00 20:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-RzTS-ND dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-11
Niedziela
08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-ND/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-12
08:00 10:15 Informatyka 11PPiW-JMN/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-05
09:00 12:00 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-19
10:00 12:15 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski 2022-01-16
10:20 12:35 Informatyka 12PPiW-JMN/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-05
10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-ND/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski 2022-01-23
10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-POWiP-ND/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-12
12:40 15:40 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-05
13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-POWiP-ND/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-12
13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 12PED-EPiW-ND/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski 2022-01-23
15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-ND/lab.2; 12PED-EPiW-ND/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-12; 2022-01-23
15:45 18:00 Informatyka 11PPiW-JMN/lab.2; 12PPiW-JMN/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski 2021-12-05
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-05 Ni 08:00 10:15 Informatyka 11PPiW-JMN/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-05 Ni 10:20 12:35 Informatyka 12PPiW-JMN/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-05 Ni 12:40 15:40 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-05 Ni 15:45 18:00 Informatyka 11PPiW-JMN/lab.2; 12PPiW-JMN/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Technologie informacyjne 11SOC-SP/lab. a mgr inż. Maciej Jackowski
2021-12-06 Po 13:15 14:45 Technologie informacyjne 11PSocjalna-SP mgr inż. Maciej Jackowski
2021-12-06 Po 15:00 16:30 Grafika komputerowa 21DiKS-SD20; 21FP-SD20 mgr inż. Maciej Jackowski
specj. dziennikarstwo internetowe
2021-12-07 Wt 09:45 11:15 Technologie informacyjne 14PSYCH-JMS/lab2 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-07 Wt 11:30 13:00 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-07 Wt 13:15 14:45 Informatyka 12PPiW-JMS/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-07 Wt 15:00 16:30 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.2; 12PPiW-JMS/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-08 Śr 08:00 09:30 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31DiKS-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2021-12-08 Śr 09:45 11:15 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31FP-SP19; 31LPiKŚG-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2021-12-08 Śr 15:00 16:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-SD dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-09 Cz 09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-PSiS-SD dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-09 Cz 11:25 13:00 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-RzTS-SD dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-09 Cz 13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-LOG-SD dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-11 So 15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 12PED-EPiW-ND/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-11 So 18:00 20:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-RzTS-ND dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-12 Ni 08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-ND/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-12 Ni 10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-POWiP-ND/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-12 Ni 13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-POWiP-ND/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-12 Ni 15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-ND/lab.2; 12PED-EPiW-ND/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Technologie informacyjne 11SOC-SP/lab. a mgr inż. Maciej Jackowski
2021-12-13 Po 13:15 14:45 Technologie informacyjne 11PSocjalna-SP mgr inż. Maciej Jackowski
2021-12-13 Po 15:00 16:30 Grafika komputerowa 21DiKS-SD20; 21FP-SD20 mgr inż. Maciej Jackowski
specj. dziennikarstwo internetowe
2021-12-14 Wt 09:45 11:15 Technologie informacyjne 14PSYCH-JMS/lab2 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-14 Wt 13:15 14:45 Informatyka 12PPiW-JMS/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.2; 12PPiW-JMS/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-15 Śr 08:00 09:30 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31DiKS-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2021-12-15 Śr 09:45 11:15 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31FP-SP19; 31LPiKŚG-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2021-12-15 Śr 15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-POWiP-SD dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-18 So 09:00 12:00 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-19 Ni 09:00 12:00 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Technologie informacyjne 11SOC-SP/lab. a mgr inż. Maciej Jackowski
2021-12-20 Po 13:15 14:45 Technologie informacyjne 11PSocjalna-SP mgr inż. Maciej Jackowski
2021-12-20 Po 15:00 16:30 Grafika komputerowa 21DiKS-SD20; 21FP-SD20 mgr inż. Maciej Jackowski
specj. dziennikarstwo internetowe
2021-12-21 Wt 09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-PSiS-SD dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-21 Wt 11:25 13:00 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-RzTS-SD dr Jacek Jędryczkowski
2021-12-21 Wt 13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-LOG-SD dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Technologie informacyjne 11SOC-SP/lab. a mgr inż. Maciej Jackowski
2022-01-03 Po 13:15 14:45 Technologie informacyjne 11PSocjalna-SP mgr inż. Maciej Jackowski
2022-01-03 Po 15:00 16:30 Grafika komputerowa 21DiKS-SD20; 21FP-SD20 mgr inż. Maciej Jackowski
specj. dziennikarstwo internetowe
2022-01-04 Wt 09:45 11:15 Technologie informacyjne 14PSYCH-JMS/lab2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-04 Wt 13:15 14:45 Informatyka 12PPiW-JMS/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.2; 12PPiW-JMS/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-05 Śr 08:00 09:30 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31DiKS-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2022-01-05 Śr 09:45 11:15 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31FP-SP19; 31LPiKŚG-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2022-01-05 Śr 15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-POWiP-SD dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Technologie informacyjne 11SOC-SP/lab. a mgr inż. Maciej Jackowski
2022-01-10 Po 13:15 14:45 Technologie informacyjne 11PSocjalna-SP mgr inż. Maciej Jackowski
2022-01-10 Po 15:00 16:30 Grafika komputerowa 21DiKS-SD20; 21FP-SD20 mgr inż. Maciej Jackowski
specj. dziennikarstwo internetowe
2022-01-11 Wt 09:45 11:15 Technologie informacyjne 14PSYCH-JMS/lab2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-11 Wt 11:30 13:00 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-11 Wt 13:15 14:45 Informatyka 12PPiW-JMS/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-11 Wt 15:00 16:30 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.2; 12PPiW-JMS/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-12 Śr 08:00 09:30 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31DiKS-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2022-01-12 Śr 09:45 11:15 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31FP-SP19; 31LPiKŚG-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2022-01-12 Śr 15:00 16:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-SD dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-13 Cz 09:45 11:20 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-PSiS-SD dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-13 Cz 11:25 13:00 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-RzTS-SD dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-13 Cz 13:10 14:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-LOG-SD dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-15 So 08:00 10:15 Informatyka 11PPiW-JMN/lab.2; 12PPiW-JMN/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-15 So 10:30 12:45 Informatyka 12PPiW-JMN/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-15 So 13:30 15:45 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-15 So 16:00 18:15 Informatyka 11PPiW-JMN/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-16 Ni 10:00 12:15 Technologie informacyjne w pracy nauczyciela SP KP 20/21/SP KP1 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Technologie informacyjne 11SOC-SP/lab. a mgr inż. Maciej Jackowski
2022-01-17 Po 13:15 14:45 Technologie informacyjne 11PSocjalna-SP mgr inż. Maciej Jackowski
2022-01-17 Po 15:00 16:30 Grafika komputerowa 21DiKS-SD20; 21FP-SD20 mgr inż. Maciej Jackowski
specj. dziennikarstwo internetowe
2022-01-18 Wt 09:45 11:15 Technologie informacyjne 14PSYCH-JMS/lab2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-18 Wt 13:15 14:45 Informatyka 12PPiW-JMS/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.2; 12PPiW-JMS/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-19 Śr 08:00 09:30 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31DiKS-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2022-01-19 Śr 09:45 11:15 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31FP-SP19; 31LPiKŚG-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2022-01-19 Śr 15:00 16:25 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-POWiP-SD dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-23 Ni 10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-ND/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-23 Ni 13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 12PED-EPiW-ND/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-23 Ni 15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-ND/lab.2; 12PED-EPiW-ND/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Technologie informacyjne 11SOC-SP/lab. a mgr inż. Maciej Jackowski
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Technologie informacyjne 11PSocjalna-SP mgr inż. Maciej Jackowski
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Grafika komputerowa 21DiKS-SD20; 21FP-SD20 mgr inż. Maciej Jackowski
specj. dziennikarstwo internetowe
2022-01-25 Wt 09:45 11:15 Technologie informacyjne 14PSYCH-JMS/lab2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-25 Wt 11:30 13:00 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.1 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-25 Wt 13:15 14:45 Informatyka 12PPiW-JMS/lab.3 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-25 Wt 15:00 16:30 Informatyka 11PPiW-JMS/lab.2; 12PPiW-JMS/lab.2 dr Jacek Jędryczkowski
2022-01-26 Śr 08:00 09:30 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31DiKS-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2022-01-26 Śr 09:45 11:15 Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 31FP-SP19; 31LPiKŚG-SP19 dr Jacek Jędryczkowski
specj. broker informacji
2022-01-26 Śr 15:00 16:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych 11PED-EPiW-SD dr Jacek Jędryczkowski